This page contains a Flash digital edition of a book.
ren kapot te maken als er niet afdoen- de maatregelen worden getroffen te- gen de opwarming van de aarde. In december is de grote klimaatconfe- rentie in Parijs, daar kan de wereld een laatste poging doen om de uitstoot te beperken. Tot dusverre is daar niets van terechtgekomen. En dan schiet de temperatuurverhoging dus boven de twee graden, met desastreuze gevol- gen als zeespiegelstijging.”


De klimaatverandering uit zich al in extre- mer weer, aldus Creemers. “In Nederland hebben we te maken met hevigere regen- val. Maar dat gaat dus ook veel werk op- leveren, want het rioolstelsel zal moeten worden aangepast. En als het zo door- gaat, zullen in de toekomst ook de dijken verhoogd moeten worden.”


Nederland heeft gelukkig voldoende ken- nis en geld om die maatregelen te ne- men, stelt Creemers. “Maar Bangladesh en landen in Afrika hebben dat niet. Het is cru: de landen die het minste heb- ben uitgestoten, komen nu als eerste in


Wie is Rob Creemers? Rob Creemers begon in 1993 als


trendwatcher en marktanalist met zijn bedrijf Technotrends. Als IT-spe- cialist van het eerste uur -al sinds 1980- zag hij de wereld door tech- nologie razendsnel veranderen. Veel sneller dan menigeen zich realiseert. Creemers heeft inmiddels meer dan 2500 lezingen gegeven op onder meer seminars en congressen. Zijn centrale boodschap is dat nieuwe technologie zowel grote kansen biedt als ook bedreigend kan zijn.


de gevarenzone met overstromingen en grote droogtes. Natuurlijk willen Neder- landers ook wel de dijken in Bangladesh verhogen, maar dat land heeft er zelf geen geld voor. Ondertussen zijn we op weg naar 9,7 miljard inwoners in het jaar


2050, en allemaal willen ze een hogere le- vensstandaard en meer consumeren. Ik ben best wel positief over alle technolo- gische ontwikkelingen. Er liggen heel veel kansen, maar we moeten dan wel het kli- maatprobleem onder controle krijgen.”

Jouw service verbeteren met nieuwe technologie?


Wij gaan je hierbij helpen


We horen van onze klanten dat ze het al druk genoeg hebben om de bestaande orders weg te werken. Het gaat prima met de huidige mensen, processen en hulpmiddelen. Waar haal jij de tijd en expertise voor innovatie vandaan?


CAD & Company: jouw partner


CAD & Company maakt innovatie mogelijk. Al ruim 20 jaar verbeteren wij ontwerp-, BIM- en bedrijfsprocessen in de bouw, civiele techniek en industrie.


Meer weten? Kijk op www.cadcompany.nl


Gold Partner Specialization


Building Civil Infrastructure Product Design & Manufacturing Product Lifecycle Management


Vrijheidweg 40 1521 RR Wormerveer T +31 88 494 6666 E info@cadcompany.nl


www.cadcompany.nl Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70