This page contains a Flash digital edition of a book.
SLUIZENBOUWER OPENT VAARWEGEN


De bouw van sluizen en bruggen is een kolfje naar de hand van Jan De Nul Group. Het is deel van hun DNA. Of het nu bag- geractiviteiten, landwinning, bouwkunde, milieuactiviteiten of maritie-me diensten voor de offshore industrie betreft, het past in de strategie van Jan De Nul Group. De groep heeft de afgelopen jaren strategisch gediversifieerd in zijn activitei- ten door te investeren in vernieuwingen binnen de sectoren waarin de groep reeds jaren actief is. Als het maar te maken heeft met water, is het motto. En zo groeide Jan De Nul uit tot een van de grootste sluizenbouwers ter wereld.


SLUIS HARELBEKE DE UITBOUW VAN BELGISCHE ZEEHAVENS


Kort na de Tweede Wereldoorlog was er in Europa behoef-te aan goede wa- terinfrastructuur. Door een toename van het transport over water werden de havens en nationale wateren uitgediept en uitgebouwd. In België zijn de aanleg van het Al-bertkanaal en de bouw van de sluizen in Mariakerke, Menen, Bos- suit en La Haine goede voorbeelden van deze naoorlogse heropbouw. Het zijn realisaties van Jan De Nul waarbij het be-drijf zijn kennis en ervaring inzette op het gebied van de bur-gerlijke bouwkunde en elektromechanica.


In 1970 besloot de Belgische regering de haven van Zee-brugge uit te bouwen tot een moderne en goed bereikbare zeehaven. De grote Van Damme zeesluis werd gebouwd om de Noordzee met de dokken in de achterhaven te verbinden. Een zes kilometer lange golfbreker werd aangelegd om de ha-ven extra te be- schermen tegen de zee. Jan De Nul Group was onderdeel van het consortium dat verantwoordelijk was voor het ontwerp en de bouw van de sluis en de golf- breker, beide in 1986 voltooid.


De uitbouw van de haven van Zeebrugge leidde er toe dat de haven van Antwer- pen in de jaren ’80 ging investeren in de be-reikbaarheid en capaciteit van de haven. Door de bouw van de Berendrechtsluis, werd de capaciteit van de ach- terliggen-de dokken verdubbeld. Jan De Nul Group kwam voor een grote uit- daging te staan, want voor het eerst moest een sluis van die omvang gebouwd worden. Door haar omvang en techniek is deze sluis uit 1989 vandaag de dag nog steeds een voor-beeld voor andere grote sluizenprojecten in de wereld.


SLUIS IN IVOZ RAMET


MEESTERBOUWERS IN COMPLEXE CIVIELE WERKEN


DEURGANCKDOKSLUIS, ANTWERPEN BOUW VAN DE GROOTSTE SLUIS TER WERELD.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70