search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT


ALGEMEEN MARKTCIJFERS


Vrije vleeskuikens plussen €0,03 Vrije en contractprijs vleeskuikens in € per kilo incl 9% btw.


2018/'19


0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90


2019/'20 0,88


TARWESTRO EMMELOORD Prijs per ton


€ 88 + 1,25


week 2 (6 t/m 10 januari) prijzen


45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 Bron: Pluimveebeurs Barneveld


Vrije vleeskuikens hebben afgelopen weken aardige plussen laten zien. Extra vraag en een zeer strakke planning zorgden voor goede afzetmogelijkheden voor deze dieren.


Kuikenmarkt leeft op door krap aanbod


De kuikenmarkt wordt per week vriendelijker. De vraag is goed en het aanbod niet al te ruim. Het brengt de rust en het herstel waar al lang naar uitgekeken werd. Terugkijkend begon het herstel al voor de feestdagen. In tegenstelling tot vorig jaar hadden slachterijen strak gepland. Soms zo strak dat ze nog graag een extra wagen- tje vrije kuikens lieten aanrukken. Daardoor trokken de kuikenprijzen juist in de luwe weken van de feestdagen al aan. En het effect van beperkt aanbod zet nu versterkt door; slachterijen komen nog steeds goed leeg en kun- nen volop voor de versmarkt produceren. Er hoeft geen kip de vriezer in. En doordat er geen voorraad is van de feestdagen, trekt de kuikenmarkt vlot aan. Bijkomend voordeel is dat de feestdagen in het oosten van Europa doorlopen tot en met Driekoningen (maan- dag 6 januari). Daardoor kwam er ook vorige week nog heel weinig kip uit Polen en Oekraïne. Afnemers moeten daarom bij de inlandse aanbieders aankloppen. En dat geeft slachterijen de luxe positie als eerste hun trouwe afnemers te bedienen. Speculanten en prijskopers krij- gen minder of moeten in de buidel tasten.


Stabiele aanvoer verwacht


Het aanbod in Nederland, België en Duitsland blijft goed gepland. Voor de komende weken verwachten slachte- rijen een stabiele aanvoer. Ook de vraag naar kip en de export van poten en botproducten blijft naar verwach- ting goed lopen.


Daardoor verwachten marktdeelnemers dat de prijzen van vrije kuikens niet meer zulke grote stappen gaan ma- ken als afgelopen week, nu ze op een hoger niveau dan de contractnoteringen zijn gekomen. Ook de Belgische ABC-prijs zal naar verwachting eerst een pas op de plaats maken. Voor de Nederlandse contractnoteringen lijkt nog ruimte naar boven. De VCN zal iets verder stijgen.  Prognose: vrije kuikens stabiel, contracten stabiel tot licht stijgend.


74 WOLVEE (veemarkt Utrecht in € per stuk excl. btw)


schapen 50 102,5 ▲ 2,50 ooilammeren 1e kwal.


90


ramlammeren tot 22 kg ramlammeren 22-25 kg


VLEESKUIKENS (in € per kilo) Contractnotering VCN


vrije prijs lichte kuikens < 2.000 gram vrije prijs zware kuikens > 2.000 gram ABC (België)


0,86 0,86


EIEREN (NOP2.0-scharrelei bruin in € per 100 stuks) 52/53 gram 57/58 gram 62/63 gram 67/68 gram 72/73 gram


EIEREN (NOP-richtprijs kooi in € per kg) richtprijs kooi per kg


KONIJNEN (in € per kg) Deinze Koes


HOOI en STRO (telersprijs grote pakken in € per ton) tarwestro (Emmeloord) tarwestro (Goes) weidehooi (Goes)


Graszaadhooi (Goes) Graszaadhooi (Middenmeer)


MENGVOER (in € per 100 kg, bron: MijnVoer.nl) A-brok


vleesvarkensbrok groei legmeel fase 2


ENERGIE (in €, bron: Farmers4all) elektra piek, 3 jaar, per MWh elektra dal, 3 jaar per MWh gas, 3 jaar per 100 kuub propaangas


diesel 4.000 liter gestort, per liter


tripelsuper 45% los kalizout 60% los


GELD EN RENTE (ECB, DNB) wisselkoers euro in $


wisselkoers euro in Britse ponden Euribor 3-maands in %


OLIE (in $ per vat) Brent-olie


88 65


65 85


95 ● 0,00


97,5 105 ● 0,00 107,5 112,5 ● 0,00


0,73 ▲ 0,003 0,88 ▲ 0,03 0,88 ▲ 0,03 0,83 ▲ 0,01


5,63 ▼ 0,24 6,83 ▼ 0,30 7,56 ▼ 0,33 8,10 ▼ 0,35 8,60 ▼ 0,36


0,830 ▼ 0,022


2,35 ▼ 0,15 1,85 ▼ 0,10


88 ▲ 1,25 80 ● 0,00


145 160 ● 0,00 75 ● 0,00 85 ● 0,00


21,04 ▲ 0,01 22,56 ▼ 0,29 24,12 ▲ 0,07


- - -


KUNSTMEST (boerenadviesprijs in € per 100 kg, bron: Triferto) Nutramon los


- - -


47,90 ● 0,00 1,073 ▼ 0,005


22,90 ● 0,00 37,70 ● 0,00 32,70 ● 0,00


1,111 ▼ 0,003 0,853 ▲ 0,005 -0,393 ▼ 0,014


65,37 ▼ 0,88


SCHARRELEIEREN 62/63 gr bruin NOP


€ 7,56 -0,33


van tot verschil


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76