search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Het roer ging radicaal om bij melkveehouder


Johan de Jong startte op 1 januari 2020 met het leveren van biologische melk aan Eko Holland. Het roer ging radicaal om.


Door Jan Willem Veldman E


en van de schuren op het erf aan de Mariadijk in Dinteloord ver- raadt nog de vorige bestemming. Het voormalig akkerbouwbedrijf werd in 2002 aangekocht en getransfor- meerd naar het huidige melkveebedrijf. “We zijn er flink op vooruitgegaan”, vertelt melkveehouder Johan de Jong. Een water- bergingsproject in het Westland maakte dat het vorige bedrijf ‘dat nog op paard en wagen was gebouwd’ werd verkocht. De grondpositie verdubbelde en de veestapel werd flink uitgebreid. Naast de akker- bouwschuur verrees in tien weken tijd een loopstal met een capaciteit van 110 koeien. Ze kozen niet alleen vanwege de vruchtbare grond voor het akkerbouwgebied. Ook de optimale afzetmogelijkheden voor mest spraken aan. Weggekocht voor waterberging, meer grond, mooie stal inclusief twee melkro- bots? Het zal veel veehouders als muziek


Melkveebedrijf De Jong in Dinteloord (N.-Br.)


Biologische melkveehouders Johan (46) en Jennifer (46) de Jong werken samen met een nabijgelegen biologisch akker- bouwbedrijf voor mestafzet en teelt van 27 hectare grasklaver.


26 BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


De teelt van biologische mais en voederbie- ten is met hulp van een biologische colle- ga-akkerbouwer ‘geweldig goed gelukt’.


in de oren klinken. Toch liep het de eerste jaren slecht. “Het probleem zat vooral in de financiering”, zegt De Jong. De grond in het Westland werd tegen een goede prijs verkocht, maar ook niet meer dan dat. De volledige opbrengst was nodig om op een nieuwe plek door te boeren. Het ging mis door een onverwachte stijging van de melkquotumprijs. De bank weigerde extra


leencapaciteit, terwijl de stal wel op een volledige bezetting was gefinancierd. Dat betekende zeven jaar keihard werken om het hoofd boven water te houden. Daarna draaide het bedrijf prima. “Tegelijk was daarmee achteraf gezien de uitdaging weg”, zegt De Jong. De veehouder stelde zichzelf daarom de vraag: ga ik de bedrijfs- voering verder intensiveren of moet het roer radicaal om? Begin dit jaar startte de levering van biologische melk aan Eko Holland.


“Eigenlijk is dit niet het hele verhaal”, zegt De Jong opeens. “Maar ik weet niet of je dat in Boerderij moet opschrijven.” Hij begint te vertellen hoe hij dag en nacht werkte om het melkveebedrijf te kunnen behouden. Voor andere zaken was geen tijd, ook niet voor familie. Toen was er in 2007 die val van een zoldertje in de stal. Hij gooide een baal zaagsel naar beneden en verloor zijn evenwicht. Resultaat: verbrij- zelde hiel, gebroken hand en een tand min- der. De operatie aan zijn hiel was pijnlijk,


Bedrijfsgegevens


112 melk- en kalfoeien


58 stuks jongvee


45 hectare grond


9.412 kilo melk (rjg)


FOTO’S: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76