search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


ONDERNEMEN Boeren waakzaam na dreigbrief


Boerenorganisaties kregen voor de kerst een dreigbrief, waarin alle boerderijen als mogelijk doelwit worden aangewezen. De politie doet onderzoek.


De briefschrijvers willen dat boeren stop- pen met het protesteren met trekkers. “Als jullie niet inbinden, wordt elke boerderij in Nederland in 2020 een potentieel doelwit voor sabotage en brandstichting.” Jitty van der Werf, van het recent opge- richte Belangen Agrarisch Fryslân ontving de brief op 24 december. Gericht aan stich- ting Farmers Defence Force (FDF), waar ze eerder bestuurslid van was. In overleg met Agractie publiceerde ze op 2 januari de bedreigingen. Het advies aan boeren: wees extra waakzaam, hang camera’s op. Boeren nemen dit advies ter harte, blijkt uit de berichten die worden uitgewisseld. Schrijver van de brief vindt dat de boeren “...de goeden niet te nagekomen, belangrij- ke veroorzakers zijn van milieuproblemen en structureel dierenrechten schenden.” Hij of zij vindt dat boeren “nagenoeg blind zijn en 70 jaar lang gepamperd zijn door de overheid.”


Ook LTO ontving de brief LTO Nederland kreeg de brief ook, en stelt


Protest op de Dam op 13 december. Schrijver van de dreigbrief eist dat de protesten stoppen.


vaker brieven met ‘alarmerende inhoud’ te ontvangen. Dreigementen meldt de or- ganisatie bij politie en justitie. Normaliter geeft LTO er geen ruchtbaarheid aan om onnodige onrust te voorkomen. De brief is ondertekend door MTV, ER, EM, DBF. Van der Werf vermoedt dat deze afkortingen staan voor Meat the Victims, Extinction Rebellion en Dieren Bevrijdings- front.


Meat the Victims, de groep dierenactivis-


ten die onder andere achter de bezetting van de varkensstal in Boxtel zaten, laat in reactie weten niets met de brief te maken te hebben. “Wij tolereren geen geweldda- dig gedrag of gewelddadige uitingen en staan absoluut niet achter een brief als deze.”


Ook Extinction Rebellion, een groep klimaatactivisten, distantieert zich en zegt de afkorting ER niet te hanteren. De politie heeft de zaak in onderzoek.


Voor Hugo de Jonge staat landbouwexport niet voorop


De positie van Nederland als exporteur van land- bouwproducten is minder belangrijk dan het belang van een innovatieve agrari- sche sector.


Dat vindt vice-premier Hugo de Jonge (CDA).


Die exportpositie was afgelo- pen najaar punt van discussie binnen het CDA. In een vraag- gesprek met NRC-Handelsblad zegt vice-premier De Jonge nu dat de positie op de exportrang- lijst “minder belangrijk is dan het belang van een innovatieve agrarische sector, waar ik na- tuurlijk apetrots op ben.” Vice-premier De Jonge gaat


verder: “Ik snap de onzeker- heid van de boeren. Maar we moeten hen eerlijk vertellen dat op dezelfde manier blijven boeren als nu niet meer lukt. Het past niet meer. Je wilt dat je kinderen en kleinkinderen van dezelfde natuur kunnen genieten als wij nu. Liefst nog wat meer, we zijn al behoorlijk achteruitgegaan.”


Strijd om de ruimte CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts zegt in een reactie dat de woorden van De Jonge lijken te refereren aan de strijd om de ruimte in Nederland, waar de landbouw moet con- curreren met natuur, recreatie, infrastructuur en economische


Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA).


ontwikkeling. Geurts zegt dat hij voelt dat de onzeker- heid onder boeren toeneemt. Potentiële opvolgers zien


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


meer belemmeringen; banken vragen om meer zekerheden. “Er is een strijd om de ruimte gaande, dat zie je ook in de toe- komstschets van Wageningen University over hoe dit land er in 2120 uit zou kunnen zien. Ik zou ook wel de discussie willen aangaan om sommige natuur- gebieden deels terug te geven aan de extensieve landbouw. Onze voorouders lieten hun vee op de heidevelden grazen, wij plaggen de heide af met grote machines. Soms denk ik: onze voorouders waren zo gek nog niet.”


Geurts vindt dat wat hem betreft geen goede landbouw- grond meer moet worden opgeofferd aan natuur.


19


FOTO: ANP


FOTO: ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76