search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL Rechter boort hoop de grond in


Er zijn fouten gemaakt maar toch waren de ruimingen niet onterecht. Dat is het eindoordeel van de rechter inzake de jarenlang slepende kwestie over MKZ in Kootwijkerbroek.


H


et is voor de betrokkenen een bittere pil. Per bus waren de Kootwijkerbroekers dinsdag naar Den Haag gereisd in de


hoop dat de rechter hun gevoel van onrecht zou bevestigen. Nog altijd vinden ze dat in 2001 in Kootwijkerbroek 60.000 dieren ten onrechte geruimd zijn. Er zijn in hun ogen te veel redenen om te twijfelen aan juistheid van die ruiming.


Maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geeft hen niet waar ze op hoopten. De ruiming was terecht, oordelen de rechters, ook al is de vraag of er daadwerkelijk MKZ was in Kootwijker- broek niet beantwoord. Het CBb bevestigt dat er fouten zijn gemaakt bij het laborato- riumonderzoek naar de MKZ-verdenking. De fouten zijn echter niet zodanig dat dit mogelijk zou leiden tot een verkeerde test- uitslag, aldus de rechter.


De veehouders moeten van de rechter toch een (bescheiden) schadevergoe- ding krijgen omdat het allemaal zo lang geduurd heeft met de rechtszaak. Minister Schouten zegt deze op korte termijn te zullen betalen. Deze vergoedingen variëren van enkele honderden tot enkele duizen- den euro’s per bedrijf.


‘Spijtig voor de sector’


Lau Jansen van de stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek noemt de


Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag doet uitspraak over de rechtmatig- heid van de ruimingen in Kootwijkerbroek.


uitspraak ‘spijtig voor de sector’, omdat het de overheid in zijn opinie ruimte geeft voor ‘toekomstig wangedrag’. “Uit deze uitspraak blijkt dat de overheid bezittingen mag vorderen – want vee is eigendom van een veehouder – zonder dat de argumen- tatie daarbij hoeft te kloppen. Dat vind ik een fundamentele schending van grond- rechten”, aldus Jansen. “Deze uitspraak zorgt voor een enorme verzwakking van het vertrouwen in het overheidsbeleid.” Ook betrokkenen blijven ervan overtuigd dat er geen MKZ was in Kootwijkerbroek. Advocaat Jacques Sluysmans spreekt na afloop de betrokken boeren toe. Hij zegt dat ze juridisch verloren hebben, maar dat er moreel wel winst is behaald, doordat


Extra onderzoek naar referentielab dierziekten


Er komt een onafankelijk onderzoek naar de werkwijze van het referentielaboratori- um van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten. WBVR in Lelystad on- derzoekt of dieren besmet zijn met een zeer besmettelijke dierziekte zoals mond- en klauwzeer. “Het laboratorium is geaccredi- teerd en werkt continu aan het verbeteren van de processen en methoden, maar ik


18


vind het belangrijk dat hun werkwijze on- afankelijk in een audit wordt beoordeeld. Ook hier is het belangrijk om te leren en om te kijken of we nog meer kunnen verbete- ren”, aldus Schouten. “Het laboratorium is geaccrediteerd en er wordt ook al ge-audit, maar het is echt een stap er bovenop om te zien of er toch nog zaken zijn die we nog be- ter kunnen doen.” Het extra onderzoek staat volgens Schouten los van de uitspraak.


Dierenarts Bakker: ‘We weten


zeker dat het geen MKZ was’


de rechtbank bevestigde dat er fouten zijn gemaakt. Veehouder Gert Brons vindt dat de uitspraak bewijst dat er tegen de overheid niet te knokken valt. “Ook al is de MKZ-be- smetting op het bedrijf niet geloofwaardig, omdat er geen enkel ander dier ziek werd.” Ook dierenarts Jim Bakker is teleurgesteld. Hij was in 2001 bij het bewuste kalf. “Het dier was niet fit, maar het had geen symp- tomen van MKZ. We weten zeker dat het geen MKZ was.”


Landbouwminister Carola Schouten vindt het goed dat er eindelijk duidelijk- heid is. Ze zegt te beseffen dat de emoties hiermee echter niet weg zijn. “De impact is heel groot geweest.” Ze wil daarom op korte termijn in gesprek met de betrokken veehouders. “Ook om te kijken hoe we als overheid hiervan kunnen leren.”


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76