search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ MARKTCIJFERS


EU melkprijs stijgt met 22 cent in november Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet en 3,4% eiwit.


2018-'19


33,00 33,50 34,00 34,50 35,00


2019'20


SPOTMELK, AF-BOERDERIJ Boerderij


€ 29,50 + 1,50


33,73


week 2 (6 december t/m 10 januari) prijzen


aug. okt. dec. feb. apr. jun. Bron: LTO/ZuivelNL/European Dairy Farmers


De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie lag in novem- ber vorig jaar op € 33,73 per 100 kilo. Dat is een stijging van 22 cent ten opzichte van een maand eerder.


Europese melkprijs in november iets hoger Een kleine plus op de gemiddelde Europese melkprijs


in november. De voorschotmelkprijzen in de Europese Unie lagen in november 2019 gemiddeld op € 33,73 per 100 kilo. Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers. Daarmee ligt de gemiddelde melkprijs 22 cent hoger dan in oktober, terwijl ten opzichte van november 2018 de prijs ruim € 1 lager is.


De stijging van de gemiddelde melkprijs is vooral te danken aan de Ierse zuivelondernemingen. Die ver- hoogden allemaal hun melkprijs met € 1 per 100 kilo. Vanwege een seizoenstoeslag is de melkprijs van Glan- bia nog harder gestegen. Die prijs kwam in november uit op € 32,09 per 100 kilo. Ook de melkprijzen van Saputo Dairy UK en FrieslandCampina gingen omhoog. Beide met 70 cent per 100 kilo.


Prijsdalingen in Frankrijk Tegenover deze prijsstijgingen staat een daling van de melkprijzen in Frankrijk, grotendeels te wijten aan een seizoenseffect. In Frankrijk is de melkprijs van Savencia koploper in de vergelijking over november. Die kwam in november uit op € 35,09 per 100 kilo, terwijl de melkprij- zen van andere Franse zuivelaars de grens van € 35 niet passeerden.


Met de tot nu toe bekende voorschotmelkprijzen van december, lijkt de gemiddelde melkprijs in de Europese Unie niet heel veel te gaan bewegen in de laatste maand van vorig jaar. Hoe het gemiddelde zich in januari gaat bewegen, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de melkprijs van FrieslandCampina lager uit gaat komen. Dat heeft te maken met het aanpassen van de systema- tiek waarmee de prijs wordt bepaald. Wel binnen Europa, maar niet binnen de Europese Unie, ging de melkprijs van het Zwitserse Emmi met € 3,10 per 100 kilo terug in november.  Prognose: weinig prijsverandering.


van


NUCHTERE KALVEREN (Vee&Logistiek Nederland) excl. btw stierkalf zwartbont extra stierkalf roodbont extra


70


stier 50% Belgisch Blauw extra vaars 50% Belgisch Blauw extra vaars zwart + rood 1e


STARTKALVEREN af stal bij 100 kilo


VLEESVEE (in € per kg) blank klasse O+P- (excl. btw) blank klasse E+R- (excl. btw)


rosé < 8 maanden (deze week, incl. btw) rosé > 8 maanden (deze week, incl. btw) Limousin (Bief Select) (excl. btw)


Blond d’Aquitaine (Bief Select) (excl. btw)


SLACHTRUNDEREN Noordrijn-Westf. (D.) excl. Btw (week 50) stieren R2 koeien R3 koeien O3 koeien P1


SLACHTKOEIEN ( Vee&Logistiek Nederland) (in € per kg geslacht gewicht, excl. btw) U R


O P


worstkoeien 1e kwaliteit worstkoeien 2e kwaliteit


GEBRUIKSVEE (in € per dier incl. btw) melkkoe 1e kwaliteit


langdrachtige vaars (8 maanden) exportvaars (kortdrachtig) fokpink (15 maand oud)


NL ZUIVELNOTERINGEN verse boter, EEG-doos


vol verstuivingsmelkpoeder mager verstuivingsmelkpoeder mager verstuivingspoeder (veevoer) weipoeder


ZUIVEL Boerderij-notering in € per kg rauwe melk af boerderij per 100 kilo foliekaas room


mageremelkconcentraat


3,25 2,70 2,30 1,80 1,50 1,00


10 tot verschil 90 ▲ 5,00


100 120 ▲ 5,00 190 230 ▲ 5,00 105 125 ▲ 5,00 30 ▲ 5,00


270,00 275,00 ● 0,00


4,54 4,77 3,70 3,50


4,63 ● 0,00 4,86 ● 0,00


3,75 ▲ 0,05 3,55 ▲ 0,05


4,47 ● 0,00 4,66 ● 0,00


3,76 ● 0,00 2,79 ▲ 0,01


2,70 ▲ 0,04 2,02 ▲ 0,05


3,90 ● 0,00 3,05 ● 0,00 2,85 ● 0,00 2,30 ● 0,00 1,80 ● 0,00 1,50 ● 0,00


1.500 1.900 ● 0,00 1.350 1.700 ● 0,00 1.100 1.275 ● 0,00 675 775 ● 0,00


355 ▼ 4,00 310 ▼ 3,00


260 ● 0,00 246 ▼ 2,00


72 ● 0,00


29,50 ▲ 1,50 3,10 ● 0,00


4,05 ▲ 0,10 2,10 ▲ 0,20


FOSFAAT Fosfaatrechten in € per kg excl. btw Fosfaatrechten 134 136 ▼ 12,00


FOSFAATRECHTEN Boerderij


€ 134 - € 136 - 12,00


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


73


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76