search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW ACTUEEL IN BEELD Jaarlijkse beoordeling van aardappelkruisingen


Aardappelkweker Jelte Jan Bakker in Bierum (Gr.) zet aardappelen uit eigen kweek klaar voor beoordeling op kook- en bakkwaliteit. “Dit doen we al 15 jaar, in samenwerking met HZPC”, legt zoon Jan Willem Bakker uit. “Zij hebben hun eigen velden met hetzelfde mate- riaal. De resultaten leggen we bij elkaar, de kans dat er een nieuw ras uitrolt is 1 op 100.000, hoor.” Het geduld van Bakker is dan ook wel een beetje op. “We moeten over naar nieu- we technieken, zoals Crispr- Cas. Traditionele veredeling is echt slow motion verge- leken bij gmo-technieken. Met deze nieuwe technieken kun je snel inspelen op de veranderende vraag in de aardappelsector.”


Waals CoBT haalt doel voor nieuwe bietenfabriek


De Waalse bietentelers- coöperatie CoBT heeft het doel gehaald voor de aanvoer van bieten en het eigen vermogen voor een nieuwe bieten- fabriek.


CoBT is verzekerd van de aanvoer van 1,625 miljoen ton bieten per jaar voor tenminste tien jaar. Het eigen vermogen beslaat nu € 134 miljoen. Dat is 41% van het kapitaal dat nodig is om de fabriek te bouwen. De vergunningen voor de bietenfabriek in Seneffe in Wallonië zijn binnen. De CoBT moet nu alleen nog de onder- handelingen met de banken tot een goed einde brengen. Er is € 210 miljoen externe financie-


40


ring nodig. Dan kan de bouw van de nieuwe bietenfabriek van start gaan. Het zou voor het eerst in bijna dertig jaar zijn dat in de EU een nieuwe fabriek wordt gebouwd om suiker uit bieten te produceren.


De aandeelhouders bestaan uit 1.400 bietentelers en 200 sympathisanten (zoals fami- lieleden of loonwerkers). Deze brengen samen € 58 miljoen in de coöperatie. Publieke en private investeerders hebben nog eens € 64 miljoen toege- zegd, zegt projectleider Jean- François Gosse. “Daarnaast ontvangt CoBT € 12 miljoen aan subsidie. Dat is totaal een eigen vermogen van € 134 miljoen.” Nu CoBT is verzekerd van voldoende eigen vermogen, kan de coöperatie onderhandelen met banken over een externe financiering van € 210 miljoen,


Laden van bieten. De CoBT is verzekerd van de aanvoer van 1,625 miljoen ton bieten per jaar.


zegt Gosse. “De banken vragen veel waarborgen, omdat er geen vergelijking is. Het is al bijna dertig jaar geleden dat een nieuwe bietenfabriek is gestart in de EU. CoBT is een nieuw bedrijf en kan geen financiële resultaten uit het verleden laten zien.”


Gosse verwacht dat de afzet van de suiker soepel gaat


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


verlopen. “Grote suikerafne- mers hebben interesse in onze suiker. We verbruiken ruim 35% minder energie per kilo suiker dan de meest efficiënte fabriek in Europa, omdat we de nieuwste technieken kunnen toepassen.” Ongeveer 10% van de totale energiebehoefte wordt opgewekt door het ver- gisten van restproducten. “Het lage energieverbruik betekent een lagere CO2


-voetafdruk voor


de suikerafnemers. Zij waarde- ren onze werkwijze.”


Het plan voor de nieuwe sui- kerfabriek in Wallonië is drie jaar geleden bedacht door vier akkerbouwers. Om dat te be- reiken is de CoBT opgericht. Er is veel draagvlak voor het plan, omdat de suikerproducenten in België veel lagere bietenprijzen betalen dan de Nederlandse coöperatie Cosun.


FOTO: KOOS VAN DER SPEK


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76