search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


VARKENSHOUDERIJ Vlamingen voeren de strijd tegen PRRS op


PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) richt jaarlijks tonnen schade aan in de varkenssector. Bestrijding van de kiem wordt gestimuleerd.


In Vlaanderen wordt de strijd tegen het PRRS-virus verder opgevoerd. De dienst Dierengezondheidszorg DGZ, evenknie van GD, maakte bekend dat zij haar monito- ringsprogramma uitbreidt. Er is sinds dit jaar een PRRS-monitor vleesvarkens be- schikbaar en een monitor-varkensbedrijf. De laatste monitor is bedoeld voor gesloten bedrijven die negatief zijn en niet vacci- neren tegen het virus. In dat programma worden de aangevoerde dieren gecheckt. Deelname aan het programma wordt dit jaar extra gestimuleerd. Het sanitair fonds verhoogt namelijk de bijdragen voor onderzoek. Voor laboratoriumonderzoek is de bijdrage € 8,50 per ELISA-test en € 31,50 per PCR-test. De bepaling van het virustype wordt in Vlaanderen volledig gefinancierd vanuit het fonds.


De nadruk van het Vlaamse PRRS-pro- gramma ligt nog steeds op de certificering van ki-centra, ondersteuning van fokbe- drijven en verdieping van de PRRS-monitor voor conventionele bedrijven. PRRS wordt op die manier vanaf de top van de produc-


Varkensarts Herman Prüst van Hipra doet een risicoscan op een biggenbedrijf.


tiekolom bestreden. In Nederland heeft de POV het plan op- gevat om landelijk de PRRS-druk te bepa- len en vast te leggen in een benchmark. Dat is opgeschreven in de jongste versie van het actieplan vitale varkenshouderij. De partners achter het actieplan schrijven dat zij bedrijfsgebonden varkensziekten willen aanpakken, te beginnen met PRRS. Hoe meer varkenshouders meedoen aan collectieve PRRS-bestrijding, hoe beter. In


Vlaanderen stonden de varkenshouders echter niet in de rij om deel te nemen aan het monitoringsprogramma. Zelfs niet terwijl zij tegen sterk gereduceerd tarief bloedonderzoek kunnen laten doen. DGZ-varkensarts Tamara Vandersmissen wenst echt dat meer varkenshouders mee- doen aan het programma. Dat komt de ge- zondheidsstatus van alle varkensbedrijven ten goede, vertelde zij afgelopen augustus tegen Boerderij.


Begin herstel Chinese zeugenstapel, risico op nieuwe AVP-uitbraak


China werkt hard aan het herstel van de varkens- stapel. De groei brengt ook risico van nieuwe uitbraken van AVP met zich mee.


De Chinese zeugenstapel groei- de in december met 2,2%. Dat tekende Reuters op tijdens een persconferentie met vice-minis- ter van landbouw Yu Kangzehn. De Chinese overheid geeft geen exacte cijfers van het aantal varkens, maar laat wel weten dat de zeugenstapel sinds september met 7% gegroeid is. Deze eerste groei van het aantal fokzeugen kan voorlopig nog


niet het verlies van zeker 40% van de varkensstapel goed- maken. Analisten van onder andere de Rabobank spreken over een verlies van 50% van de veestapel. De herbevolking van Chinese varkenshouderij- en wordt door Rabobank en Vion bevestigd. Vion-directeur Roelof Lotgerink signaleert de Chinese herstelwerkzaamhe- den, maar verwacht ook dat de import van varkensvlees dit jaar en begin 2021 groot blijft. In aanloop naar het Chinese nieuwjaar later deze maand werden er in december 14% meer varkens geslacht. Deze stijging komt door vleesvar- kenshouders die nu hun vee- stapel te gelde willen maken.


China probeert de varkensstapel zo snel mogelijk te herstellen om consumenten tegemoet komen.


Tegelijkertijd probeert de Chi- nese overheid de hoge varkens- vleesprijzen voor de feestdagen af te remmen door vlees uit de staatsreserves vrij te geven. Sinds half december is er al 190.000 ton uit de vrieshuizen


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


gehaald. Dit leidt ertoe dat de prijzen momenteel 16% lager liggen dan een maand geleden. Veel lijkt de prijs niet meer te kunnen dalen, omdat de staats- reserves uitgeput raken. De groei van de varkensstapel baart volgens Kangzehn ook zorgen. Het Afrikaanse varkens- pestvirus waart nog altijd door het land. Het aantal uitbraken mag volgens de landbouw- minister op zijn retour zijn, de groei van de varkensstapel maakt de risico’s op nieuwe uitbraken groter. Ook speelt het koude weer het virus in het voordeel. Door de kou is reinigen en ontsmetten van vervoersmiddelen en stallen moeilijker.


55


FOTO: BERT JANSEN


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76