search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT VARKENSHOUDERIJ Varkensmarkt moet door dip heen


De varkensprijs steeg naar record- hoogte. Maar na een daling voor kerst wordt ook het nieuwe jaar af- getrapt met een forse prijsdaling.


E


ind vorig jaar zat de varkensprijs in heel Europa in een stijgende lijn. In aanloop naar kerst moes- ten supermarkten de knip trek- ken, anders ging het varkensvlees zo op het vriesschip naar Azië. Recordprijzen sinds de invoering van de euro werden geboekt en de magische grens van € 2 per kilo werd in november doorbroken. En van die € 2 moet de sector nu weer even los komen, zo lijkt het. Want nog altijd is de varkensprijs ruim € 0,50 per kilo hoger dan vorig jaar, maar de lijn gaat nu duidelijk de andere kant op dan een maand geleden. De voorgenomen prijsdaling van € 0,20 per kilo waar Van Rooi half december om verguisd werd, is in de tweede week van januari al bijna een feit. De DCA Beursprijs mocht het bal openen en zette voorzichtig in met een daling van € 0,07 naar € 1,80 per kilo geslacht gewicht. Vion verlaagde zijn notering met een dubbeltje naar € 1,94 (€ 1,78 ex btw) en Van Rooi Meat kwam op € 1,73 door de afslag van de Duitse note- ringen te volgen. Die laatste gingen € 0,09 omlaag naar € 1,86 per kilo.


Veel zware varkens


Momenteel is het aanbod groot en zijn varkens zwaar. Het gemiddelde geslachte gewicht ligt volgens sommige slachterijen boven 100 kilo per dier. Dat is 2 kilo hoger dan begin december.


Door uitvallen van slachtdagen schoven slachtingen door. Er zijn niet alleen veel varkens ook zijn ze gemiddeld 2 kilo zwaarder.


En na de feestdagen is de vraag naar vlees beperkt. De supermarkten willen de meerprijs die ze voor hun kerstinkopen door de keel geduwd kregen, terughalen. Ook de export naar Azië loopt minder soepel nu de Verenigde Staten veel meer varkensvlees naar China exporteren door versoepeling van de handelsbeperkingen. De Chinese importeurs willen nog wel afnemen van Europeanen, maar wel nadat over de prijs gepraat is. Was het geluk daarmee van korte duur? Nee, want zowel handelaren als slachte-


Varkensprijs Van Rooi daalt €0,09 Varkensprijs in € per kilo geslacht gewicht (excl. BTW)


2018/'19


De varkensprijs heeft na twee forse stappen omlaag bij- na weer het niveau bereikt van voor de ‘kerstrally’. Van Rooi Meat verlaagde af- gelopen week € 0,09 per kilo. Daarmee zijn in totaal € 0,17 van de aanvankelijk genoemde € 0,20 vergeven.


68


1,2 1,4 1,6 1,8 2,0


2019/'20 1,73


42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 Bron: Van Rooi Meat


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


rijen zijn positief over de toekomst. De prop die door de feestdagen is ontstaan, moet worden weggewerkt. Slachterijen verwachten daar nog wel een paar weken voor nodig te hebben. Daardoor blijft de prijsdruk ook de komende weken bestaan en is het bijna zeker dat ook deze week de prijzen dalen. Maar een groot verval wordt niet verwacht. Varkenshandelaren verwachten dat het aanbod over een week of twee begint af te nemen. Zij baseren dat op het feit dat een week of veertien geleden het biggenaanbod zo krap begon te worden dat de gewichten van opgelegde biggen snel daalden. De krapte van toen bij het opleggen, komt over een paar weken aan de slachtlijn tot uiting, is daarom hun stellige overtuiging. Ander goed nieuws is dat het overschot na de feestdagen veel minder knellend is dan begin vorig jaar. Toen was niet alleen de prijs lager, ook de koopinteresse was veel flauwer. Slachterijen verwachten dat de varkensmarkt half februari weer in even- wicht is. En ook het voorland is perspectief- voller: zolang ons land vrij blijft van AVP, zijn er veel meer afzetmogelijkheden dan vorig jaar. Zelfs met de aanvoer uit Amerika blijft China een enorm volume vragen.  Prognose: lichte prijsdaling, daarna stabi- lisatie.


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76