search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Concurrerend product is juist sterk’


Vion richt haar herziene strategie op twee pijlers: vleesvervangers en vlees gepro- duceerd in ketens. Volgens CEO Ronald Lotgerink sluit dit aan op de veranderen- de consumentenwensen: minder vlees in Europa en meer vlees in andere wereld- delen, zoals Azië.


Waarom is gekozen om de runder- slachterij in Leeuwarden om te bouwen naar een fabriek voor vlees- vervangers? “We hadden te maken met te weinig aanbod en te veel capaciteit in die slachterij. De rundveestapel is harder gedaald dan we verwacht hadden toen we de slachterij bouwden en tegelijkertijd werd ook een an- dere slachterij geopend. Te weinig aanbod, te veel capaciteit dus. Die drie jaar dat de slachterij open was, heeft ons zeker geld gekost. Het gebouw leent zich goed voor de productielijnen voor vleesvervangers. We hoeven nu maar zo’n € 200.000 af te boeken op de slachterij door deze om te bouwen naar een fabriek voor vleesvervan- gers. De slachtlijnen kunnen we verplaat- sen naar de runderslachterij in Altenburg, Duitsland.”


Met de productie van vleesvervangers kiest u ervoor een product te maken dat concurreert met vlees. Hoe ziet u dit? “Een concurrerend product maken, is juist sterk. De ontwikkeling van minder vleescon- sumptie naar meer vleesalternatieven is er nu eenmaal. Ik heb liever dat we dat alternatieve product dan zelf kunnen maken en dat de consument uit onze producten kan kiezen. Ik verwacht niet dat de komende jaren de


vleesvervangers het vlees voor een groot deel zullen verdringen. De markt is nog erg klein, maar heeft een groot groeipotentieel.”


2020 verwacht Vion 7.500 ton per produc- tielijn per jaar te produceren. Het bedrijf begint met één lijn. Waar de producten te koop zullen zijn, mag Vion nog niet zeggen. Ondanks dat vleesvervangers meer focus krijgen, blijft vlees voorlopig het belang- rijkste product voor Vion. “We blijven voor 95% een vleesbedrijf”, aldus Lotgerink. Voor de vleesproductie ziet hij toekomst in ketens, die op termijn volledig digitaal


Volgens CEO Ronald Lotgerink ver- vreemdt Vion zich met vleesvervangers niet van vleespro- ductie. “We duiken er juist dieper in.”


‘We willen ook ketens bouwen voor de plantaardige producten’


Bent u niet bang dat u zich met de vlees- vervangers vervreemdt van de vleespro- ductie en van boeren? “Nee, we duiken juist dieper het vlees in door de focus op ketenproductie. We willen uitdragen dat we breder naar eiwitten kijken. Overigens hebben we geen negatieve reacties gekregen op het ombouwen van de runder- slachterij. We hebben het doel om de grond- stoffen voor de vleesvervangers uit Nederland en de rest van Europa te halen. We willen, net als voor vlees, ketens bouwen voor de plant- aardige producten. Hiermee kunnen we ook in de vleesvervangers het verschil maken.”


Verwacht u dat boeren open staan voor de vleesproductie in ketens? De prijzen zijn nu zodanig hoog dat de vrije markt ook aantrekkelijk is. “We hebben bij concepten met supermarkten Plus en Albert Heijn gezien dat er voldoen- de enthousiaste boeren zijn die mee willen doen. Het verschil in prijzen voor vlees uit verschillende landen blijft bestaan. Vlees uit


ondersteund moeten zijn. “We moeten van volume naar waarde, van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Daarmee creëren we waarde voor zowel de boer als de retail.” Lotgerink verwacht dat 70% van de vleesproductie in Nederland in ketens kan plaatsvinden, wat volgens hem neerkomt op ruimte voor zeven tot acht ketens. Hij stelt dat Vion daar vol op in zet, maar zegt dat dit wel de consequentie heeft dat


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Brazilië en de VS is goedkoper dan Europees vlees. Daarom moeten we naar productie met meerwaarde, om ons te onderscheiden. We willen boeren een toekomst geven en klanten een divers aanbod. Dat zal voor ons en voor boeren niet direct het walhalla betekenen, maar het biedt wel zekerheid.”


De ketens moeten ook volledig digitaal ondersteund worden. Wat betekent dit? “Door de ketens digitaal te ondersteunen, krijgen we meer inzicht. We kunnen volledig volgen waar het product vandaan komt en op welke manier het geproduceerd is. Daarnaast ondersteunt het de communicatie tussen Vion en boeren en tussen Vion en klanten. Ten slotte kunnen we met de informatie de gehele keten verbeteren door deze slimmer in te richten. Zo kunnen ze meer waarde opleveren, bijvoorbeeld door faalkosten te verlagen en verspilling zoveel mogelijk te voorkomen. De keten zoals we die graag willen zien, volledig digitaal ondersteund, is er naar verwachting binnen nu en twee jaar.”


het bedrijf misschien geld laat liggen in China: “We gaan voor China, daar verdie- nen we ook zeker geld op, maar we gaan ook voor die ketens op de thuismarkt. Je laat daardoor misschien nu geld liggen in China, maar we maken deze keuze omdat de toekomst volgens ons in de ketens ligt en er ook weer een tijd komt dat China een minder prominente rol gaat spelen. Daar willen we ons op voorbereiden.”


15


FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76