search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De productie van rundvlees in Brazilië en Argentinië neemt toe en de landen zoeken meer exportmogelijkheden. Het Mercosur-akkoord maakt uitvoer naar de EU gemakkelijker. De productveiligheid moet aan EU-normen voldoen; voor productieomstandigheden geldt dat niet. FOTO: ANP


andere Europese landen afzet gaat worden. Volgens berekeningen van de Europese branchevereniging voor vlees en vee UECBV gaat dat al gauw over 300.000 ton. Bovendien heeft het akkoord betrekking op vlees van hoge kwaliteit. Daardoor concur- reert het met een aanzienlijk kleiner deel van de 8 miljoen ton eigen EU-productie en is de impact dus groter. Verder heeft de


invoer van 180.000 ton pluimveevlees en 22.000 ton varkensvlees uit het akkoord invloed op de markt van rundvlees.


Geen grip


Gezien de ontwikkelingen die op de Euro- pese rundvleesmarkt spelen, verwachten marktexperts een lichte druk op de prijs van rundvlees. De impact van alleen Mer-


Geen eisen aan dierenwelzijn of milieu


De EU heeft het uitgangspunt dat alle geïmporteerde producten voldoen aan de Europese producteisen op het gebied van plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en etikettering. Bedrijven die exporteren naar de EU moeten daar een goedkeuring voor hebben en komen op een openbare lijst. Dat geldt voor zowel producten binnen als buiten specifieke handelsakkoorden. De Europese Commissie houdt vast dat ook Mercosur-akkoord daaraan zal voldoen. Ingevoerde producten hoeven echter niet te voldoen aan de (vaak strengere) produc- tie-eisen van de EU. Denk daarbij aan het huisvestingssysteem en eisen aan dieren-


welzijn, klimaat/milieubelasting of arbeids- omstandigheden. Het kan wel zijn dat er in een handelsakkoord specifieke afspraken daarover zijn gemaakt. Zo is in het associ- atieverdrag met Oekraïne afgesproken dat het land binnen aantal jaren de productie- omstandigheden naar Europees niveau wil tillen. Duidelijke consequenties bij het niet naleven zijn er niet aan verbonden. In het Mercosur-akkoord is afgesproken dat de vier landen mee blijven doen aan het klimaatakkoord. Over het verhogen van de eisen aan dierenwelzijn zijn geen harde afspraken gemaakt, anders dan dat er meer overleg gaat plaatsvinden.


cosur is gezien de complexiteit en onzeker- heden in de (wereld)markt niet te zeggen. Positief voor de langere termijn is dat de Europese productie een daling laat zien. De Europese Commissie rekent voor 2019 op 156.000 ton minder eigen productie en in 2020 op 66.000 ton. Gezien de dalende con- sumptie is het netto-effect wel wat kleiner. Om de Europese vleesmarkt te ontspannen kan de EU meer mogelijkheden krijgen binnen handelsakkoorden en nieuwe afzet- gebieden vinden. Positief is dat Nederland en Denemarken weer op de Zuid-Koreaan- se markt exporteren. Qua hoeveelheden is de potentie in China veel groter, maar de kans is reëel dat vooral Zuid-Amerika daar invulling aan gaat geven.


Het zijn ontwikkelingen waar de Neder- landse vleesveehouderij, van slachterij en handelaar tot ondernemer, nauwelijks grip op heeft. Van Can blijft knokken tegen dit soort akkoorden, maar is ook realis- tisch dat er op korte termijn weinig zal veranderen. Wat de sector kan doen is zo onderscheidend mogelijk proberen te zijn. “Maar dat is moeilijk. En ook prijsniveaus van eigen concepten bewegen mee met de marktprijs van het gangbare vlees. Winkels hebben een goedkoop alternatief.”


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76