search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL VAN ONZE WEBSITE KORT NIEUWS


Omgevingsdienst gaat ‘stoppers’ controleren


De Omgevingsdienst Twente gaat controles uitvoeren bij de bedrijven die meedoen aan de stoppersregeling die hoort bij het actieplan ammoniak. Deelnemers konden tot 1 januari 2020 doorgaan, daarna moesten ze stoppen of voldoen aan de eisen voor emissiearme stallen.


Door de aanpassing van de normen zouden iets minder fosfaatrech- ten per koe nodig zijn. Dat gaat dus nog even niet door.


Mestnormen melkvee


toch nog ongewijzigd Excretieforfaits voor melkvee worden nog niet aangepast, heeft land- bouwminister Schouten besloten.


De voorgenomen aanpas- sing van de normen voor de mestproductie per dier in de melkveehouderij gaat voorlopig niet door. De inschatting van de stikstof- en fosfaatproductie per melkkoe zou iets lager wor- den, waardoor minder fosfaat- rechten nodig zouden zijn. Vorig jaar is hiervoor een voorstel gedaan. Dit zou alleen doorgaan als het aantal fos- faatrechten onder het fosfaat- plafond voor melkveehouderij zou zijn gekomen. Zover is het


nog niet. Daardoor is niet zeker of de de productie van fosfaat onder het sectorplafond blijft en is er bovendien een kans op overschrijding van het stikstof- plafond, aldus Schouten. De actualisatie heeft veel onrust veroorzaakt. Naast de verlaging van de forfaits voor melkvee werden ook nieuwe excretieforfaits voor vleesvee en biologisch gehouden dieren voorgesteld. Ook zouden melkproductie en ureumge- halte bij zelfzuivelaars worden aangepast. Op de voorstellen kwamen meer dan 400 reacties, waarop Schouten de aanpas- sing bij vleesvee, hoogproduc- tieve koeien, zelfzuivelaars en biologisch vee uitstelde . Daar komt nu die voor melkvee bij.


advertentie


Hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Polen


Polen kampt niet alleen met AVP onder wilde zwijnen, er is ook hoogpathogene vogelgriep. Dit is onlangs op een pluimveebedrijf vastgesteld en blijkt fl ink verspreid. In Nederland heeft de overheid een tweede reiniging en ontsmetting verplicht gesteld voor pluim- veetransport dat terugkeert uit Polen.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor meer over dit onderwerp.


Verkoop Van der Steege aan Van Bakel van de baan


De overeenkomst tussen Van der Steege en Van Bakel Melkvee, die medio 2019 werd bekendgemaakt, is op het laatste moment afgeketst. Melkveehouders Henk en Erna van der Steege zouden hun melkveebedrijf en vergister in Marknesse (Fl.) verkopen aan familie Van Bakel, terwijl de grond in erfpacht wordt uitgegeven.


Mesdagfonds: snel eerste conclusies stikstofcijfers


D hardeman-vanharten.nl 20


Nu het RIVM stikstofcijfers heeft gepubliceerd, kunnen de onderzoekers van het Mesdagfonds en Stikstofclaim aan het rekenen slaan. De organisatie wil controleren of het rekenmodel geschikt is om lokaal stikstof eleid op te maken.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


dé specialisten in dak- en wandbeplating


FOTO: PETER ROEK


FOTO: HANS PRINSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76