search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR Niet alles kan


EXTRA NATUUR HEEFT WELVAARTSTREKJE


Door Jan Vullings, hoofdredacteur


e hebt er niet per se een duur advies- college voor nodig om vast te stellen dat ‘niet alles kan’. Maar kennelijk wordt zo’n boerenwijsheid pas verteerd als een onafhankelijke club mensen tot dit oordeel komt. Zoals de commissie-Remkes in het eerste rapport eind september over de stikstofcrisis. De titel is alleszeggend. Eenzelfde titel kan prijken op een advies over grondgebruik. Beter goed gejat, dan zelf slecht bedacht. En het scheelt toch al gauw enkele vergadersessies.


J


De strijd om ruimte in Nederland laait op. Nederland schoot in 2017 door de grens van 17 miljoen inwoners. In 2024 bereiken we de 18 miljoen. Uiteindelijk uitkomend op 19,6 miljoen in 2060. We willen met zijn allen wonen, werken en recreëren. Kortweg: leven, op goed 41.500 vierkante kilometer, waarvan ook nog eens ruim 18% water. Meer dan twee derde is groene ruimte, waarvan verreweg het grootste deel agrarisch. Logisch dat er al snel naar de landbouw wordt gekeken. De landbouw is wel gewend om in te leveren. Het areaal krimpt, sinds 1950 met 525.000 hectare, ofwel 23%, tot 1.768.000 hectare nu. Al enkele decennia gaat het verlies harder. In de komende 30 jaar gaat er nog eens bijna 300.000 hectare, ofwel 17% af. Volgens het Planbureau voor de Leefomge-


ving (PBL) is natuurontwikkeling met twee derde de grootste slokop.


De vraag is of ambities en streefarealen uit enkele gedateerde natuurplannen nu nog wel realistisch zijn. Dat meer inwoners meer huizen en wegen betekent, is helder. Aan verstedelijking hangt een prijskaartje. En ook klimaatverandering eist zijn tol. De berging, kering en afvoer van rivierwater kost ruimte. Het heeft te maken met veiligheid. Je mag daar niet aan tornen. Ook aan beslag voor wind- en zonne-energie valt weinig af te dingen, soms zelfs aan te verdienen. Natuurontwikkeling staat hier echt op een ander spoor. Uiteraard is leefomgeving van belang. De vraag is echter of elke hectare bos voor het klimaat, of elke type biotoop in Ne- derland moet worden gerealiseerd? Kort door de bocht heeft deze claim toch iets van een welvaartstrekje. Niet alles kan! In de afwe- ging staat veilig stellen van voedselproductie hoger in de orde. De landbouw is bovendien een belangrijke economische pijler. De vis moet wel betaald.


Laten we iets over de muurtjes heen kijken, en de Euregio Nederland, Duitsland, België als maatstaf nemen. Een keuze voor produc- tie op goede grond hier, en wat meer natuur elders waar het kan. Laat onverlet dat de landbouw in Nederland de weg inslaat van verduurzaming. Dat alleen al is een argument voor behoud van productieruimte!


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76