search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Een fl ink deel van de werkzaamheden is in eigen beheer uitgevoerd. Voor de bouw is speciaal een personeelslid aangenomen.


schakelaars, regelkasten en andere brand- gevoelige apparatuur zijn ondergebracht. “In de stal en centrale gang zitten geen schakelaars en maar een paar stopcontac- ten. Ook is er alleen netspanning in de stal, 220 volt”, stelt de varkenshouder. In de ene technische ruimte zitten onder meer de regelkasten voor het stalklimaat, de voercomputer en alle lichtschakelaars. De andere technische ruimte zit tussen de beide luchtwassers. In deze ruimte is de regelapparatuur en voeding voor de


luchtwassers ondergebracht. De verlich- ting schakelt in op tijd. Overdag komt ook licht binnen door de lichtstraat. Over de hele lengte van de stal zit glas. Als in een afdeling elektriciteit nodig is, wordt een haspel gebruikt. Dat is nu eenmaal de consequentie van de gemaakte keuze. Een stopcontact is bij gespeende biggen en vleesvarkens echter geen voorziening die dagelijks nodig is.


De ledlampen hangen in waterdichte, ammoniakbestendige armaturen. Een


extra maatregel om het brandrisico te minimaliseren. Tot slot is bij de materiaalkeuze rekening gehouden met brandveiligheid. In het plafond zitten houtwolcementplaten. Voor de afdelingswanden is gebruik gemaakt van brandvertragende panelen. De bolle vloer is vanzelfsprekend van beton. Het rooster boven de mestopslag is van beton, boven het waterkanaal is gekozen voor composiet. De materiaalkeuze is voor een deel ook ingegeven om punten te scoren


9% uitval kraamstal


2,5% uitval gespeende biggen


6 2


fulltime arbeidskrachten huurstallen BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76