search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL


Varkensprijs blijft tegen € 2 aanhikken


De varkensprijs blijft torenhoog dit jaar, mits Afrikaanse varkenspest Duitsland niet bereikt. Dat ver- telde marktanalist Markus Fiebel- korn.


M


arktanalist van de Deense varkensvakbond DSP Mark Fiebelkorn hield vorige week een lezing voor de Duitse


ki-organisatie GFS. Fiebelkorn rekent op een gemiddelde Duitse varkensprijs van € 1,91 per kilo geslacht gewicht in 2020. De NordWest-notering voor een big van 25 kilo zal gemiddeld € 64,75 per dier zijn, voorziet hij. De prijzen bereiken hun hoogtepunt in het tweede kwartaal. Dan kan de varkens- prijs boven de € 2 per kilo geslacht gewicht uitkomen. Reden voor de extreem hoge varkensprijs blijft Afrikaanse varkenspest in China. Daar is de varkensvleesproductie dit jaar minstens 40% lager dan in 2018. De Chinezen zullen zeker 1 miljoen ton var- kensvlees meer importeren dan afgelopen jaar. Daarnaast gaat de export naar andere, voornamelijk Aziatische, landen ook door. Anderzijds staat de varkensvleesproduc- tie in Europa onder druk. Uitgezonderd Spanje krimpt in alle landen met een serieuze varkenssector de productie. De zeugenstapel in de EU was eind vorig jaar 2,3% kleiner dan het jaar ervoor.


Varkens blijven naar verwachting peperduur dit jaar. Het aanbod in Europa staat onder druk en de vraag naar vlees is wereldwijd enorm.


Mocht er toch AVP uitbreken in Duits- land, zal dat niet structureel zorgen voor bodemprijzen voor varkens, meent Fiebel- korn. Reden is dat de vraag naar varkens- vlees simpelweg te groot is wereldwijd. Na een AVP-uitbraak in Duitsland zal een schrikeffect op gang komen en de prijs wegvallen. Niettemin is dat effect tijdelijk en trekt na verloop van enige maanden de prijs weer aan tot een niveau dat iets onder


Deens biggentekort steeds nijpender


De Deense vleesverwerker Danish Crown startte het zoveelste initiatief om meer biggen in eigen land te houden. De Deense boeren exporteren namelijk ieder jaar meer biggen, met dreigende onderbezetting van de slachterij tot gevolg. In het jongste initiatief biedt Danish Crown aan tot 25% van de bouwkosten voor een nieuwe vleesvarkensstal voor te financieren. Daarvoor is € 27 miljoen gere- serveerd. Doelgroep zijn Deense vleesvar- kenshouders met uitbreidingsplannen, die financiering nog niet rond hebben. Maar ook vermeerderaars die biggen exporteren


54


kunnen geld lenen bij de slachterij voor een nieuwe vleesvarkensstal. Met het oog op de uitbreiding van AVP in Europa is biggen afmesten in eigen land wel zo ‘veilig’, re- deneert Danish Crown. Danish Crown stelt tot € 87 per varkensplaats ter beschikking, tegen 4% rente. De lening wordt in twee jaar terugbetaald via een inhouding op de jaarlijkse bonus die de coöperatie aan haar leden uitkeert. De enige voorwaarde voor een lening is dat de varkens naar Danish Crown gaan. Als de financiering naar ver- wachting uitpakt, krijgt het bedrijf jaarlijks 1,2 miljoen varkens meer aan de haak.


het prijspeil ligt in een situatie zonder uitbraak. Fiebelkorn windt er geen doekjes om. “Ik acht het reëler dat er wel AVP in Duitsland komt dan dit niet gebeurt.”


Uitdagingen biggenexport


Denemarken en Nederland voeren jaarlijks meer dan 10 miljoen biggen uit naar Duitsland. De behoefte aan biggen blijft groeien in Duitsland, voorziet Fiebelkorn. Wel wordt de biggenexport gecompliceer- der. Dat heeft ten eerste te maken met het verbod op onverdoofde castratie dat eind dit jaar van kracht wordt in Duitsland. Ook exporteurs van biggen moeten voldoen aan richtlijnen die afnemer Duitsland hanteert. Daarnaast groeit in Duitsland het vleesaanbod met een keurmerk. Duitse mesters haken daar ook op in. Als een keur- merk bijvoorbeeld richtlijnen heeft over de zoogtijd van biggen, heeft de vermeer- deraar in Denemarken of Nederland daar wel rekening mee te houden. Fiebelkorn denkt daarom dat er noodzakelijkerwijs meer een-op-eenrelaties ontstaan tussen biggenexporteurs en Duitse vleesvarkens- houders. Iedere Duitse mester bij wijze van spreken wil biggen waarmee hij uit de voeten kan in zijn deelmarkt.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76