search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Branden klap voor veehouders Australië


De verzengende bosbranden in Australië hebben ook enorme impact op de landbouw en veehouderij ‘down under’.


Door René Groeneveld


olgens eerste voorzichtige schattingen van het Australische ministerie van Landbouw zijn minstens 100.000 dieren op boer- derijen omgekomen. In de getroffen ge- bieden in de staten Victoria en New South Wales worden 8,6 miljoen schapen en 2,3 miljoen runderen gehouden. Daarmee zou 9% van de nationale rundveestapel en 12% van de schapen in het land zijn getroffen. Inmiddels zijn meer dan 6.200 dode melkkoeien, runderen en schapen geteld in New South Wales en 1.100 dode dieren in Victoria. In Zuid-Australië bij Adelaide kwamen minstens 3.000 dieren om. Ook op Kangaroo Island en Tasmanië lopen de aantallen in de vele duizenden. Maar dat is slechts het begin. Dieren komen niet alleen om in de vlammen, maar ook na de brand


V


‘Onze koeien lagen gewoon dood op het land’


nog door hittestress en inademen van rook. De Australische overheid heeft honderd dierenartsen beschikbaar gesteld om de overlevende dieren te onderzoeken. De dierenartsen kijken niet alleen naar de gezondheid van de dieren. Ze kunnen ook helpen met euthanasie. “Al met al zijn


de gevolgen voor de nationale veestapel rampzalig”, concludeert landbouwminis- ter McKenzie bedrukt. Het leger is ingezet om massagraven te graven voor de dode dieren, die nog op veel plaatsen te vinden zijn. Ook brandweermannen bieden hulp. Een van hen, James Zimmerman, zette een bericht op Facebook met het verzoek om munitie ‘om vee uit zijn lijden te helpen’.


Gevolgen bioveiligheid


De minister heeft van boerenorganisaties te horen gekregen dat voer en helder water eveneens prioriteit hebben voor de boeren. Want ook de overlevende dieren moeten verder. Anderen zaken die hoog op de agenda staan, zijn het toegang krijgen tot eigendommen – sommige boeren hebben hun boerderijen moeten verlaten – en het repareren van hekken. Op de langere ter- mijn zal ook de geestelijke gezondheid in de getroffen regio’s extra aandacht dienen te krijgen, is de verwachting. Volgens president James Jackson van belangenorganisatie NSW Farmers is dui- zenden kilometers aan hekwerk verwoest. “De gevolgen voor de bioveiligheid en het dierenwelzijn zijn enorm. Het is een gewel- dige uitdaging om te voorkomen dat dieren naar andere boerderijen lopen of gewoon een nationaal park in lopen.”


Hekken open gezet


Een brandweerman is aan het blussen op een boerenerf in Mount Torrens, oostelijk van Ade- laide in Zuid-Australië.


16 BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Melkveehouder Belinda Attree heeft, toen ze het vuur zag naderen op haar boerderij bij Corryong in de staat Victoria, met haar familie alle hekken open gezet. Dat gaf de koeien de beste kans om te ontsnappen aan de vuurzee. Toch kwamen veel van haar dieren om. “Het is hartverscheurend”, zegt ze. “Onze koeien lagen gewoon dood op het land. Mijn man heeft ze bij elkaar gelegd om ze beter af te kunnen voeren. Toen hij ze met de voorlader optilde, vielen


FOTO’S: ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76