search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HENK RISWICK


MARKT ALGEMEEN


VVO’s voor minder dan 50 cent


De prijs voor vervangende verwerkingsovereenkom- sten (VVO’s) zijn in december tot het zeer lage niveau van onder de € 0,50 per kilo fosfaat gedaald. De kans is groot dat de lage prijs voorlopig blijft.


S


inds 2014 moeten veehouders een deel van hun mestoverschot verwer- ken. Ze kunnen dat met een zoge- noemde vervangende verwerkings-


overeenkomst (VVO) door een andere partij laten doen. Traditioneel vindt de handel in deze VVO’s pas in de laatste maand van het jaar plaats, omdat dan pas inzichtelijk is hoeveel een ondernemer moet verwerken. Afgelopen jaar schommelden de prijzen in december tussen de € 0,40 en € 0,60 per kilo fosfaat waarbij de meeste VVO’s voor zo’n € 0,50 per kilo zijn verhandeld (zie grafiek). De eerste week van januari ligt de prijs wel wat hoger maar handel is er niet. Het lage niveau van december staat niet op zichzelf; de prijzen van de VVO’s lagen nagenoeg het hele jaar al onder de € 1 per kilo fosfaat. Dat is een groot verschil met 2018, toen lange tijd meer dan € 2,50 per kilo fosfaat moest worden betaald. Alleen


in de laatste maand gingen de prijzen toen richting € 1 per kilo wat op dat moment een verrassende ontwikkeling was.


Meer aanbod dan vraag


Handelaren merken al langer dat er meer aanbod aan VVO’s is dan vraag. Dat de vraag afneemt heeft te maken met de kleinere melkveestapel waardoor min- der veehouders op de markt zijn om hun mestverwerkingsplicht met een VVO af te dekken. Het gaat immers om de laatste kilo’s fosfaat waarvoor ze een VVO moeten afsluiten. Dat aspect is ook merkbaar op de mestmarkt die vorig jaar meer ontspannen was met lagere ophaalprijzen tot gevolg. Aan de andere kant is het aanbod aan


VVO’s royaal. Mestverwerking is toege- nomen en er zijn onbenutte VVO’s op de markt gebracht. Daar komt bij dat veel pluimveemest wordt geëxporteerd waar-


VVO-prijzen fors gedaald Indicatieve notering in € per kilo fosfaat.


2018/2019


De prijs voor VVO’s is in december tot een zeer laag niveau gedaald. Vorig jaar deed zich hetzelfde fenomeen voor maar daalde de prijs niet verder dan € 1 per kilo. Nu zijn partijen voor minder dan € 0,40 van eigenaar gewisseld.


66


0,5 1,0 1,5 2,0 2,5


0 29-nov 5-dec 12-dec 19-dec 26-dec 2-jan 9-jan Bron: Fosfaat.nu 2019/2020


mee ook VVO’s beschikbaar komen. Inter- mediairs kunnen de vrijkomende VVO’s toekennen aan een andere meststroom die ze ook in een geregistreerde opslag hebben gehad. Hoewel in de Meststoffenwet schot- ten zijn geplaatst tussen fosfaat van diverse sectoren is dit een legale mogelijkheid. Uit cijfers van het Nederlandse Centrum


Minder VVO’s in 2018


De afgelopen jaren zijn veruit de meeste VVO’s geregistreerd in de regio’s Zuid en Oost. In 2018 ging het voor Nederland in totaal om 7.185 overeenkomsten waarmee bijna 6,5 miljoen kilo fosfaat waarvoor een verwerkingsplicht geldt, elders werd verwerkt of afgezet. Dat is een daling ten opzichte van 2017; in dat jaar zijn bijna 8.000 overeenkomsten afgesloten met ruim 7,5 miljoen kilo fosfaat eronder. De VVO-cijfers over 2019 kon RVO.nl


bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet aanleveren.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76