search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


Mercosur-deal ongunstig voor rundvleesmarkt EU


Het Mercosur-akkoord zal de Europese rundvleesmarkt niet verstoren. Maar in de stapeling van marktveranderingen kan het zeker een rol spelen.


Door René Stevens N


2.000 4.000 6.000 8.000 10.000


0


a twintig jaar onderhandelen ligt er een handelsakkoord tussen de EU en Mercosur; het blok van vier Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Pa- raguay. Landbouwproducten zijn maar één van de onderdelen ervan. Onder andere de Duitse auto-industrie profiteert door meer exportmogelijkheden. Wat betreft rundvlees mogen de vier landen straks 99.000 ton rundvlees, mits geratificeerd door alle landen en na volle- dige invoering in 2027, tegen een tarief van 7,5% naar de EU brengen in plaats van de huidige 20%. Het algemene gevoel in de landbouw is dat de sector is geofferd ten gunste van andere producten. Zo ziet Frans van Dongen, lobbyist voor de COV, het ook. “Handelsakkoorden zijn altijd geven en nemen. Maar bij dit akkoord komt de landbouw er niet goed vanaf.” Hij vindt het voor rundvlees een zeer eenzijdig pact;


Brazilië produceert meeste Jaarproductie rundvlees in 2018, x 1.000 ton.


Van Dongen had vooral kansen gezien voor Nederlands kalfsvlees maar het ontbrak volgens hem aan goede wil om het in het akkoord op te nemen. John van Can, lid van de LTO-vakgroep vleesveehouderij, vindt dat de EU zich er gemakkelijk vanaf heeft gemaakt. “Vlees uit het buitenland is geen probleem, maar dan wel onder dezelfde voorwaarden ge- produceerd als ons vlees.” Want ondanks afspraken dat het vlees geen hormonen en antibiotica mag bevatten, is Van Can sceptisch over de naleving en de controle daarop. “Er zijn genoeg voorbeelden waar- uit blijkt dat het geïmporteerde vlees aan lagere eisen voldoet dan het Nederlandse. Het is oneerlijke concurrentie.”


Niet enige verandering


Hoe de Mercosur-landen het akkoord gaan invullen is nog gissen. Het kan zijn dat ze alleen profiteren van een lagere invoerhef- fing en de uitvoer nagenoeg gelijk laten. Meer waarschijnlijk is dat de uitvoer gaat


Export Brazilië veruit het grootste Uitvoer rundvlees Mercosur-landen in 2018, x 1.000 ton.


1.000 1.500 2.000 2.500


500 0


stijgen, minimaal met 99.000 ton. Maar gezien de gestegen productie in met name Brazilië en Argentinië is niet uitgesloten dat de landen extra vlees buiten het quo- tum naar de EU exporteren.


Kijkend naar de cijfers, lijkt de impact niet zo groot. Van de totale rundvleesinvoer van 340.000 ton in 2018 namen de vier lan- den al 270.000 ton voor hun rekening. De totale EU-productie bedraagt bijna 8 mil - joen ton rundvlees. De 99.000 ton is ‘slechts’ 1,2% van de Europese productie. Toch waarschuwt Van Dongen voor de consequenties. “Het akkoord is niet de enige verandering voor de Europese rund- vleesmarkt.” Zo zijn of komen er handels- akkoorden met de VS, Canada, Oekraïne en Australië die de toegang voor rundvlees op de Europese markt gemakkelijker maken. De gevolgen van de brexit komen daar nog bovenop; de vrees is dat het Verenigd Koninkrijk eerder Zuid-Amerikaans dan Iers vlees gaat afnemen waardoor de Ierse productie van circa 300.000 ton per jaar in


Brazilië levert meeste vlees in EU Invoer EU van Mercosur-landen, x 1.000 ton.


totaal


100 150


50 0


binnen quota


Bron: USDA


Brazilië is met circa 9,9 miljoen ton vlees de grootste rundvleesproducent ter wereld, gevolgd door de EU en China. Meer toegang tot externe markten is belangrijk voor het Zuid-Amerikaanse land.


30


Bron: USDA


Van de vier Mercosur-landen voert Brazilië al veruit het meeste rundvlees uit, bijna 2,1 miljoen ton in 2018. De uitvoer van de andere drie landen ligt op een structureel lager niveau.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Bron: Europese Commissie


Brazilië levert van de vier Mercosur-landen het meeste rundvlees op de Europese markt, namelijk zo’n 140.000 ton in 2018. Daarvan valt maar een klein deel binnen de huidige quota.


Brazilië EU


China India


Argentinië Australië


Brazilië Argentini Uraguay Paraguay


Brazilië Argentini Uraguay Paraguay


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76