search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ REPORTAGE


Voor de vloer is gekozen voor beton en composiet. In het pla- fond zijn houtwolcementplaten verwerkt en de panelen zijn van brandvertragend materiaal.


‘In de stal zitten geen schakelaars, alleen een paar stopcontacten. In de stal is alleen netspanning, 220 volt’


voor de maatlat duurzame veehouderij. De MDV-regeling is tevens de reden dat varkens op een vierkante meter per dier liggen. Voor biggen is 0,4 vierkante meter per dier het uitgangspunt.


Borgen en gelten


De maatschap exporteerde in 2019 veel biggen naar Spanje. In dat land is de afzet van beren geen punt. Nu de varkens in Nederland blijven, wordt weer gecastreerd. Wekelijks gaan vijftig varkens naar de naburige slachterij van vleesverwerker Wil- lems in Druten. De overige varkens gaan


naar Compaxo in Zevenaar. Het geslacht gewicht van de varkens is gemiddeld 100 kilo. Boekhorst levert graag zwaar, dat vindt hij fi nancieel het meest gunstig. Bij het afl everen van de varkens is de jon- ge varkenshouder vrijwel altijd aanwezig. Daan Boekhorst: “Er gaat zelden een var- ken van het bedrijf dat ik niet heb gezien voordat het op de vrachtwagen zit.” Inclusief zijn vader telt het bedrijf zes arbeidskrachten. Veel werk wordt gedaan door het personeel. Daan Boekhorst heeft de dagelijkse leiding en stuurt het perso- neel aan. Door de varkens te bekijken bij


afl everen, krijgt hij tevens een indruk van hoe het draait op het bedrijf en vooral van de kwaliteit van de dieren. De varkens en opbrengstprijs moeten goed zijn na deze grote investering. Inclusief varkensrech- ten is zo’n € 550 per vleesvarkensplaats geïnvesteerd. Uitgangspunt daarbij is een vierkante meter per dier.


OP BOERDERIJ.NL


een uitgebreide fotorepor- tage.


In de centrale gang zitten geen schakelaars en slechts een paar con- tactdozen. Soms is het gebruik van een haspel noodzaak.


52


De technische ruimte met onder meer de regelkasten voor het stal- klimaat, de voercomputer en alle lichtschakelaars.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76