search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PHOTO: JOHN DEERE


FOTO: JOHN DEERE


MECHANISATIE INTERVIEW


Disruptieve startups, zoals Tesla, zijn nodig


Nicolai Tarasinski: “John Deere is de Tesla van de landbouw wat elektrificatie betreft! Neem bijvoorbeeld de eerder genoemde E Premium en GridCON-trekkers en de Joker. De Joker weegt minder dan 5 ton, heeft een elektrische aan- drijving van 250 kW, een aftakasaandrijving van 250 kW en twee vermogensuitgangen van 250 kW voor werktuigen en machines. Dat is gecombineerd 1 megawatt. GridCON is een concept van hoe we de Joker van stroom kunnen voorzien, met een lange voedingskabel. We zijn hierbij geïnspireerd door vergelijkbare technologieën van 100 jaar geleden en door het Nederlandse principe van sleepslangen.”


missie in trekkers te leggen. Maar we zijn al wel bezig om onderdelen binnen de trekker te elektrificeren. De eAutoPower-transmissie die we op de Agritechnica toon- den, is bijvoorbeeld echt anders. Daarin hebben we al diverse onderdelen elektrisch gemaakt en we kregen er de gouden innovatiemedaille voor wat betekent dat we de productie vóór november 2021 moeten opstarten.” “John Deere gelooft in elektrificatie. Op de volgende Agritechnica in 2021 zullen we veel meer elektrische machines tonen”, voegt Peter Pickel toe. Tarasinski: “Productiehoeveelheden en schaalvoordelen zullen het tempo van de introductie bepalen. Ik geloof dat de landbouw de trend zal volgen die we momenteel in de auto-industrie zien en dat we over tien jaar de markt- introductie en -penetratie van elektrisch aangedreven tractoren en landbouwvoertuigen krijgen.”


Dus jullie leggen steeds meer de nadruk op de ontwikkeling van de juiste software? Tarasinski: “Software is een abso- lute noodzaak voor het beheren van projecten en wordt niet alleen gebruikt om virtuele trekkers en machines te ontwikkelen. Het wordt ook gebruikt voor uitgebreide simulatie van de werking en dat is cruciaal voor de beheersbaarheid van projecten.


‘Wij zien


elektrificatie als een sleuteltechnologie om een


efficiëntieslag te maken’


Simulatie zal ons ook helpen om elektrisch vermogen te combineren met autonomie en dat zal hogere werk- snelheden mogelijk maken. Waarom niet (veel) sneller rijden in het veld? Als we sneller kunnen rijden, kunnen we de werkbreedte beperken en beter betaalbare voertui- gen en machines ontwikkelen.”


Joker met laagste bodemdruk en flexibele assen “De Joker is niet bedoeld om werktuigen te tillen”, zegt Nicolai Tarasinski. “Het is ontworpen als een trekkend voertuig met het vermogen om werktuigen en machines aan te drijven. Misschien voegen we nog een aandrijfas


44


toe aan de achterkant van de schijveneg. De ontwikke- ling maakt deel uit van het vierjarige openbare ontwik- kelingsproject Feldschwarm (www.feldschwarm.de) en is een voorloper van nieuwe typen landbouwvoertuigen. Het knikgestuurde concept is gekozen omdat het ge- makkelijker te bouwen is, een lagere bodemdruk heeft en omdat het een zeer kleine draaicirkel heeft. Het mo- dulaire ontwerp biedt een kostenvoordeel omdat we van plan zijn om in de toekomst meer modules te verkopen. Modules die trekkers en werktuigen verenigen in één machine. Deze zullen uiteindelijk de huidige concepten van trekkers met afzonderlijke werktuigen en machines vervangen. Bovendien stelt het ons in staat om machines voor trekkers van 8R-formaat aan chassis van 6R-formaat te koppelen. Het gebruik van (elektrische) modules en componenten in tal van voertui- gen biedt ook een kostenvoordeel. Desalniettemin blijven hydraulische systemen en cilinders bestaan om- dat deze veel meer kracht en druk kunnen leveren dan elektrische stelmotoren.”


Robots slechts actuatoren “Robots zijn slechts actuatoren in een groter automatiseringssys- teem”, aldus Peter Pickel. “Uitein- delijk zal elke plant individueel worden behandeld met de optimale hoeveelheid bemesting, water en


gewasbescherming. We zullen lichtere voertuigen met meer aangedreven assen zien om de impact op de bo- dem te verminderen. Toch zullen de eerste robots, robots zijn die bemande trekkers kunnen vervangen, aangezien arbeid de beper- kende factor is en blijft. Bovendien zijn de meeste onge- vallen in de landbouw het gevolg van menselijke fouten. Zodra mensen hebben geaccepteerd dat autonome voertuigen veiliger zijn dan bemande voertuigen, zullen wetgevers volgen en dat zal de acceptatie van autonome voertuigen versnellen. Ik verwacht dat dit binnen tien jaar gebeurt.”


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76