search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ONDERNEMEN


Ruilverkavelen


Dirk Strijker, emeritus professor Mansholtleerstoel voor plattelandsontwik- keling, Rijksuniversiteit Groningen


M


ensen die er toe doen in de Nederlandse landbouw vinden dat er een nationale ruil- verkaveling moet komen. Louise Fresco, de baas van de Wageningse universiteit, en Cees Veerman, wie kent hem niet, roepen op tot een grote landverhuizing. De landbouw moet


worden geconcentreerd in de beste gebieden van Nederland. Dan is er ruimte voor de natuur op de zandgronden. Dan kan de land- bouw daar zijn gang kan gaan. Rudy Rabbinge, vroeger top-pro- fessor in Wageningen, nu met pensioen maar nog geregeld in het nieuws, was meteen voor.


De landbouw zou dan de ruimte krijgen in een gebied dat grof- weg loopt van Zeeland en West-Brabant, via de polders en delen van Noord-Holland, tot de noordkant van Friesland en Groningen. Dat zou moeten worden vastgelegd in een agrarische hoofdstruc- tuur, zodat er later niet weer aan geknaagd wordt. Om de herverde- ling te bereiken, zou er een grootschalige nationale ruilverkaveling moeten komen. Wiebe Draijer van Rabobank is ook voor; hij wil dat de overheid een fonds instelt om het allemaal te betalen. Ik heb de grote gravers zoals Sweco (Grontmij) en Arcadis (Heidemij) er nog niet over gehoord, maar die hebben er vast al een fl esje op opengetrokken.


Ik snap de overwegingen, maar ik geloof er niet in. In feite wordt dan ingezet op scheiding van functies. Boeren in het Oosten en Zuidoosten, in Drenthe en nabij de Randstad zouden moeten kiezen voor stoppen of verhuizen. Dat zullen ze niet allemaal even fi jn vinden. Belangrijker is dat we op die manier een deel van het landbouwareaal opgeven. En ik denk dat er de dag na de verhui- zing opnieuw geknaagd gaat worden aan het overblijvende deel – voor woningen, spoorlijnen, wegen en toch weer extra natuur. Functies die tien of honderd keer zoveel willen betalen voor grond als de landbouw krijgen echt hun zin wel. Overigens het voorstel van Draijer om een zware staatscommissie in te stellen steun ik van harte, want het is zeker tijd om goed na te denken over hoe het wel verder moet.


Mijn belangrijkste bedenking is dat de burgers in de aange- wezen landbouwgebieden en daarbuiten het niet zullen pikken. Ook in die gebieden liggen veel dorpen, er wordt gefi etst en gerecreëerd, er wordt van het landschap genoten en wat al niet meer. Daar zal men zich met hand en tand verzetten tegen verdere intensivering en tegen verplaatste varkens- en kippenbedrijven. En weet wel, ook in dat soort gebieden wonen veel meer burgers dan boeren. Ook natuurorganisaties zullen zich met wetten in de hand verzetten. In die aangewezen landbouwgebieden zit ook natuur. Poelen, bosjes en polders met beschermde planten en dieren, bui- zerds, weidevogels, steenmarters, goudjakhalzen en nog veel meer. Kortom, het zijn mooie gedachten, maar het zal niet gebeuren.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 21


FUNCTIESCHEIDING OM DE LANDBOUW DE RUIMTE TE GEVEN, ZAL MISLUKKEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76