search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Veel veehouders zitten vol- gens De Jong gevangen in het


systeem. “Als ik een stal met 500 koeien had staan, zou ik ook niet omschakelen naar bio.”


‘De coöperatie heeft ons veel gebracht en dat laat je niet


zomaar achter je’


voor omschakeling naar bio. Dat was een afnemer voor zijn biomelk en een samen- werking met een nabijgelegen akkerbouw- bedrijf. Dat laatste was snel geregeld. Hij koopt jaarlijks grasklaver van een biologisch akkerbouwbedrijf 2 kilometer verderop. Ook draaien zijn graspercelen in een vruchtwisselingsschema met snijmais en voederbieten.


Blijvend grasland wil hij niet uit angst daar in de toekomst mee te worden ge- confronteerd. “Dat zou de waarde van een


hectare grond zomaar € 20.000 negatief beïnvloeden.”


De zoektocht naar een afnemer voor zijn biomelk verliep een stuk moeilijker. Veel woorden wil De Jong er niet aan kwijt, maar sinds 1 januari is hij niet langer lid van FrieslandCampina. Leverancierscoöperatie Eko Holland wil zijn melk graag hebben en dat voelt goed. Neemt niet weg dat het ver- laten van de coöperatie in het hele omscha- kelingstraject misschien wel de grootste impact heeft. “Er stroomt Campina-bloed


door onze aderen”, vertelt De Jong. “De coöperatie heeft ons veel gebracht en dat laat je niet zomaar achter je.” Tegelijk ziet hij de samenwerking met Eko Holland met vertrouwen tegemoet. “Vooral de no-non- sensementaliteit spreekt ons erg aan.”


OP BOERDERIJ.NL


meer foto’s van het biologisch melkveebedrijf.


Midden door het land ligt een 800 meter lang kavelpad waarover de koeien een groot deel van de graspercelen kunnen bereiken.


28


De Jong weidt legkippen achter de koeien aan. Dat is goed voor het grasland. Zo krabben de kippen de mest uit elkaar .


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76