search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: RONALD HISSINK


Door René Stevens


Topigs Norsvin heeft een model waarmee varkenshouders ver- anderingen in de bedrijfsvoering kunnen doorrekenen. Het geeft verrassende inzichten.


I


n de zeugenhouderij is steeds meer aandacht voor het rendement in de kraamstal. Zo rekent ABAB sinds enkele jaren met het kengetal resultaat per € 1.000 huisvestingswaarde en stalinrichter


Vereijken Hooijer introduceert het kengetal toomrende- ment.


Het draait om bewustwording rondom keuzes en in dat rijtje past ook de rekenmodule waarmee fokkerijor- ganisatie Topigs Norsvin recentelijk de (varkens)boer op gaat. Met het model worden eenvoudig aanpassingen in de bedrijfsopzet doorgerekend, zoals een ander type beer of zeug of wat een investering in bigvitaliteit mag kosten. Uitgangspunt is de huidige situatie met type genetica, aantallen en werkwijzen. De meest bekende af- weging is of een extra big wel rendabel is. Als alles wordt geteld, is dat in veel gevallen niet het geval, kan Rick ter Haar, sales- en accountmanager bij de fokkerijorganisa- tie, vast verklappen.


Pleegzeug of moederloos Het rekenmodel is in eigen beheer van Topigs Norsvin gemaakt. Achterliggende data is deels afkomstig van de eigen organisatie, maar ook uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Zo wordt de beoogde biggengroei bepaald aan de hand van het geboortegewicht. Niet alles is bekend dus zijn ook berekende data en aannames no- dig. Dat geldt bijvoorbeeld voor het geboortegewicht en voeropname van de biggen. “We bepalen dat samen met de zeugenhouder. Wat vindt hij reëel gezien de resulta- ten en mogelijkheden op het bedrijf.” Vanzelfsprekend geldt: hoe nauwkeuriger de informatie, hoe betrouw- baarder de calculatie.


Speciale aandacht krijgt de inzet van pleegzeugen en moederloze opfok. Het model neemt de kosten die met beide systemen gemoeid zijn mee in de bereke- ning. Moederloze opfok kost bijvoorbeeld geld en bij pleegzeugen worden dure kraamstallen niet benut. Ook


Het model van Topigs Norsvin is bedoeld om aanpassingen in de bedrijfsopzet door te rekenen, zoals een ander type beer of zeug of wat een investering in meer bigvitaliteit mag kosten.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76