search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Diederik Sleurink


Kruidenrijk grasland is goed voor van alles: bloei, insecten, weidevogels, gezondere koei- en, gezondere bodem, ja zelfs voor minder emissies. Een grabbelton is het, maar wel één met mooie kansen.


R


ecente berichten: Wageningen UR kondigt begin oktober aan een groot onderzoek naar kruidenrijk grasland in het Groene Hart te gaan doen. De titel van het project: ‘Kruiden- rijk grasland, de groene motor’. Eind december meldt het Louis Bolk Instituut in een persbericht dat smalle weegbree op veengronden de emissie van lachgas met 40% kan doen dalen.


Sinds melkveehouders met kruidenrijk grasland aan de slag kunnen om punten te scoren in programma’s voor duurzame melk van Cono, A-ware en FrieslandCam- pina lijkt het wel een toverbegrip. Talloze persberichten, websites en artikelen over het onderwerp komen voorbij. Maar kruidenrijk grasland is nog wel wat meer dan de ingezaaide productieve kruidenrijke graslanden en perceelsranden of gras met vier soorten klavers voor duurzame zuivel. Biologische boeren, boeren op de na- tuurinclusieve toer en boeren in natuurcollectieven heb- ben bloemrijke weides, botanisch grasland, kuikenland en grasland met uitgestelde maaidatum. Veel boeren pachten ook natuurlijk grasland van natuurbeheerders. Bij de vele soorten kruiden, klavers en grassen in die verschillende types graslanden hoort een brede waaier aan interessante eigenschappen. Naast de al genoemde waarde voor biodiversiteit is dat wat onderzoekers noe- men ‘functionele biodiversiteit’. Kruiden kunnen met hogere gehalten mineralen en inhoudsstoffen bijdra- gen aan koegezondheid en in potentie ook aan lagere emissies van ammoniak en methaan. Een grasland met kruiden en klavers kan beter tegen droogte en is gunstig voor bodemgezondheid en draagkracht van de zode.


Onderzoeksgeld komt los


Eigenschappen die veelbelovend klinken in de context van een melkveehouderij die met kringlooplandbouw, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen aan de slag moet en verlangt naar meer respect en draagvlak van onze


Kruidenrijk gras speelt een rol in diverse thema’s waar de melkveehouderij ‘iets mee moet’ : klimaat, kringloop, biodiversiteit


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


23


FOTO: ROB GEERTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76