search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kleine verandering bedrijfsvoering tikt hard door scenario 2 0


Verschil in resultaat, bedragen in € per jaar voor bedrijf van 800 zeugen. scenario 1


aantal zeugen levend geboren sterfte zeugen


uren arbeid per zeug uitval voor spenen (%)


gespeende biggen per zeug gespeende biggen totaal gespeend moederloos effect op biggenplaatsen


totale opbrengsten


kosten moederloze opfok voerkosten biggenopfok voerkosten zeugen


-0,2 1 0 0


-0,5


-422 -268 -56


biggenprijs 0


-20.725 4.336 4.057 0


265


0 0 0 0 0


933


-933 0 0


0


15.454 0 0


arbeidskosten 0 0 gezondheidskosten 850 kosten slachtbiggen


vervangingskosten -2.909 verschil in totaal rendement


-14.124 bron: Topigs Norsvin 15.454


0 0 0


scenario 3


-96 1,5 0 0 0


2,9 -930


2.434 -400 0


-45.635 -39.324 44.808 10.799 16.800 6.671 584


6.223 926


temperatuur grootbrengen speenleeftijd biggenprijs 0


scenario 4 scenario 5 arbeid 0 0 0 1


0


0,7 0 0 0


1,5


1.167 1.167 155 -1


33.111 -18.638 -11.215 0 0


-2.349 -250 0


659


-3 1


840 766 111 0


41.238 -12.497 -8.074 0


-20.000 -1.596 -528 0


-1.456


Uitwerking van vijf scenario’s voor een varkens- bedrijf met 800 zeugen. In elk scenario zijn één of meerdere uitgangspunten aangepast en doorgerekend met het model. Elk scenario in de tabel is het technische en financieel verschil tussen de uitgangssituatie en de aanpassing. Enkele uitgangspunten voor de berekeningen zijn: 192 kraamhokken, kosten moederloze opfok € 688 per unit, tarief arbeid € 25 per uur, biggenprijs inclusief toeslag € 50, opbrengst- prijs slachtbig € 18, aankoopprijs fokgelt € 150.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 49


Het maken van pleegzeugen is een mogelijkheid bij een overschot aan biggen, maar gaat wel ten koste van de benutting van het kraamhok. Het model van Topigs Norsvin kan de consequen- ties berekenen.


FOTO: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76