search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL


Ard Hoornenborg (46) is projectlei- der bij Veldman Techniek in Raalte. Vanuit dit Overijs- selse dorp begeleidt hij voornamelijk in Noord- en Oost-Ne- derland projecten in de varkenshouderij.


‘Installatiebedrijf vroegtijdig meenemen in plannen’


Ard Hoornenborg begeleidt varkenshouders bij investerin- gen van kleinere renovaties tot nieuwbouwprojecten.


Welke trends ziet u in voer- systemen voor vleesvarkens? “In Noord- en Oost-Nederland, waar wij voornamelijk actief zijn, werken de bedrijven vooral met droogvoersystemen. De bedrijven worden groter, werken met meerdere locaties en steeds meer met vreemd personeel. Opvallend is dat juist de grotere bedrijven steeds meer vragen naar eenvoudige voersystemen die onbeperkt mengvoer do- seren. Wie per stal all-in all-out werkt, kan met één voersoort uit de voeten. Dan kan een voerleiding met een vijzel die de bakken vult voldoende zijn. Bij voeren van meerdere voersoor- ten is een extra voerleiding een optie. Zo’n simpel systeem geeft minder kans op storingen en ook het opleiden van buitenlands personeel is eenvoudiger. Maar ook bij een eenvoudig systeem gelden prijs en kwaliteit.”


En de ‘kleinere’ bedrijven? Ook daarin zien we veel verschil- len. Op gezinsbedrijven, zeg 300 zeugen gesloten, is en blijft de computergestuurde droog- voerinstallatie (CDI) populair. Daar heb je veel verschillende diergroepen met verschillende voerbehoeftes. De CDI biedt daar veel mogelijkheden in de


56


keuze van voer, voerovergangen en de hoeveelheden voer per bak. Het vergt echter wel kennis van zaken van de verzorger. Uitgangspunt bij de keuze voor een voersysteem is de varkens- houder. Geen enkel systeem is heilig!”


Wanneer komen jullie in beeld? “Dat verschilt per project. Soms in het voortraject, maar ook wel als er al een heel bestek klaar ligt. Vaak is het beter om het installatiebedrijf eerder bij het proces te betrekken. Niet alle adviseurs kijken meteen naar het investeringsbedrag voor het meest ideale systeem. Elke geïn- vesteerde euro moet uiteindelijk wel worden terugverdiend. Daarmee zeg ik niet dat goed- koop altijd de beste oplossing is.”


Wordt er nog voldoende gebouwd om als installatie- bedrijf te kunnen bestaan? “De nieuwbouw staat in Neder- land op een laag pitje. Wel lopen er veel renovatie- en onder- houdsprojecten. We doen veel projecten in het buitenland. In Duitsland, maar ook verder weg, waaronder in China, in samen- werking met lokale partners. Van ons werk is 95% de varkenshou- derij opdrachtgever. De kracht van ons is dat we van alleen een voerinstallatie tot een compleet nieuwbouwproject ‘turnkey’ kunnen leveren.”


KORT NIEUWS


Krimp leidt tot minder inseminaties in Duitsland


De krimp van de Duitse varkenssector heeft tot gevolg dat ki-bedrijf GFS in 2019 4% minder tubes sperma verkocht dan in 2018. Er zijn 4,05 miljoen tubes verkocht. GFS is eigenaar van Agro Topshop, dat in Nederland bedrijfsbenodigdheden verkoopt. Agro Topshop zette in 2019 € 1,7 miljoen om, plus 15%.


Milieuvriendelijke vleesverpakking bij Tönnies


op. De eerste verpakkingen liggen bij Aldi-Sud in het schap. Het vlees blijft er ook vers in.


De Duitse marktleider Tönnies Fleisch verpakt voort- aan een deel van zijn kant-en-klaarproducten in 100% recyclebare verpakking. Dat levert volgens het bedrijf 70% besparing van plastic op en 60% besparing van CO2


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een interview met John Versteeg.


Keuze voor gesloten bedrijf en diergezondheid


John Versteeg wil zijn eigen, gezonde biggen zelf opleggen en tot waarde brengen. Dit kan met zijn nieuwe biggen- en vleesvarkensstal. Tot voor kort ging een deel van de biggen in huurstallen op externe locaties. De stoppersregeling 2020 noopte Versteeg een andere oplossing te zoeken.


Opleving van Afrikaanse varkenspest in Bulgarije


In het noordoosten van Bulgarije zijn 24.500 varkens geruimd vanwege AVP. Dit is de eerste uitbraak sinds augustus 2019. In het noordoosten van Bulgarije zitten meerdere grote varkenshouderijen met in totaal zo’n 65.000 varkens.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


FOTO: RONALD HISSINK


FOTO: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76