search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ REPORTAGE


Minder reis- en transporttijd door nieuwe stal


De familie Boekhorst heeft een nieuwe stal gebouwd op de thuislocatie. Bij het ontwerp is uitvoerig stilgestaan bij brandveiligheid.


Door Kees van Dooren D


e werkplanning van varkenshou- der Daan Boekhorst ziet er sinds begin dit jaar overzichtelijker uit dan in 2019. Eind vorig jaar is een nieuwe stal in gebruik genomen voor 2.900 vleesvarkens en 1.600 biggen. Vooral de inrichting van de stal is grotendeels zelf uitgevoerd. De maatschap heeft voor de bouw zelfs een medewerker aangeno- men, die overigens gewoon in dienst blijft. Beoogd opvolger en vennoot, Daan Boek- horst, verwacht circa twintig uur per week in de stallen mee te draaien. De rest van de tijd is hij vooral druk met organiseren, aan- sturen van het personeel en nog wat met zijn handel in gebruikte stalinrichting. Gebruikt materiaal is deels ook toege- past in de nieuwe stal. Er staan bijvoor- beeld tweedehands droogvoerbakken in de stal met daarop stickers met de tekst ‘Boek- horst varkens en handel’. Gebruikte hokin- richting in de nieuwe stal toepassen is geen


Maatschap Boekhorst in Horssen (Gld.)


De ledlampen hangen in waterdichte en ammoniakbestendige armaturen. Een keuze uit brandveiligheidperspectief.


doel op zich voor de jonge varkenshouder. “Ik kies alleen voor tweedehands inrichting als ik hetzelfde materiaal ook nieuw zou kopen”, stelt Daan Boekhorst. Hij gaat niet voor goedkoper als de goedkopere inrich- ting niet aan zijn wensen voldoet. Met de nieuwbouw is het bedrijf gro- tendeels gesloten. Af en toe wordt nog eens een koppel biggen verkocht. De


varkenshouder gaat de varkens niet lichter afleveren om zodoende meer biggen zelf af te kunnen mesten. Met de oplevering van de stal eind 2019 heeft het bedrijf bijna 6.000 vleesvarkensplaatsen en 4.000 big- genplaatsen, op een totaal van 880 zeugen. Deze ruimte is hard nodig, temeer omdat de Topigs Norsvin 70-zeugen jaarlijks 33,5 biggen spenen. Groter bouwen was echter geen optie. Ten eerste zit het bouwblok op de thuislocatie vol. En door onder de 3.000 varkens te blijven, is geen MER-pro- cedure nodig. Logistiek is het leven ineens een stuk eenvoudiger voor Boekhorst. Voorheen hield de maatschap op dertien locaties varkens, waarvan twee in eigen- dom. Sinds dit jaar zitten de varkens op de thuislocatie en in twee huurstallen.


Brandveilige stal


Bij de bouw van de 125 meter lange stal is nadrukkelijk stilgestaan bij het thema brandveiligheid. In de stal zitten twee technische ruimten waarin vrijwel alle


Bedrijfsgegevens


880 Topigs Norsvin 70-zeugen


6.000 vleesvarkensplaatsen


Daan Boekhorst (24) runt in maatschap met zijn ouders een varkensbedrijf in Horssen (Gld.) en doet daarnaast handel in gebruikte stalinrichting.


50 BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


4.000 biggenplaatsen


33,5 gespeende biggen per zeug/jaar


FOTO’S: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76