search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN RUNDVEEHOUDERIJ


ia mijn studie heb ik redelijk wat mensen uit de Randstad leren kennen. Als ik ze bezoek, neem ik wel eens eigen melk of yoghurt mee. Elke keer is dan de reactie dat de zuivel uit de supermarkt daar niet tegenop kan.


Als experiment heb ik daarom eens geprobeerd zelf een koe direct aan de consument te verkopen. Ik heb een berichtje gemaakt over het leven van Juweeltje 458 op onze boerderij en dat met een simpel bestelformu- liertje voor het vlees in een paar whatsappgroepen met vrienden gezet.


De consument op V


Er was veel interesse in het vlees, en ook via via kwamen er behoorlijk wat bestellingen binnen. Voor de ‘mooie delen’ had ik geen prijs genoemd, maar deze waren desondanks het eerste verkocht. Het ging dan ook bij menig kerstdiner over Juweeltje, waarbij het verhaal zich van mond tot mond verder verspreidde. Het lokale product viel letterlijk in de smaak, maar vooral het verhaal erbij werkte. De kopers hebben hier veel meer plezier van dan van het biefstukje uit de supermarkt. En volgens mij begint de waardering voor een producent bij de waardering voor zijn product. Door dit experiment kwam ik volop met mensen in gesprek over wat ‘lekker’ en ‘duurzaam’ voedsel is. De tijd dat iedereen wel een boer kende is allang voor- bij. De verbinding tussen producent en consument is verminderd, terwijl dit juist belangrijk is voor het


JUWEELTJE 458 WAS BIJ VELEN HET KERSTDINER Jehannes Miedema, melkveehouder in Wyns (Fr.)


begrijpen en waarderen van de sector. Ik denk dat hier een uitdaging voor ons ligt. Waar vroeger consumenten naar de boer kwamen om ‘te boodschappen’, zullen we nu naar de consument toe moeten. De vraag naar lokale (onbewerkte) producten groeit. En hoewel de biologische sector hier al meer op inspeelt, geldt vooral het goede verhaal. Dat is belang- rijker dan het label.


Het ging met Juweeltje in omzet natuurlijk om pea- nuts en er is ook maar een klein groepje consumenten bereikt. Maar over deze fractie van onze productie heb ik meer positieve reacties gehad dan over de rest van onze productie in het afgelopen jaar. Dat is misschien wel de grootste winst.


Natuurlijk blijft het een niche en is het lastig om de persoonlijke verbinding die zo belangrijk is te creëren voor een grote groep consumenten. Maar via via kom je steeds verder en ik denk dat hier voor meer onderne- mers kansen liggen om (een deel) van hun producten met extra marge te vermarkten. De uitdaging zit vooral in de persoonlijke benadering en de (bezorg)service, want daar gaat veel tijd in zitten. Als je niet oppast ben je daar de extra marge weer aan kwijt. Voor mij blijft directe verkoop eerst een hobby voor ernaast. De berichten rond kerst van mensen die van Juweeltje aan het genieten zijn, geeft wel erg veel vol- doening.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76