search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
vraagd, maar niet voorgeschreven wel- ke producten wanneer in het proces te- rug moeten komen. Nu is er discussie over wanneer wij inzicht krijgen in de productontwikkeling. Daar zijn nu na- dere afspraken over gemaakt, maar dat nemen we voor de volgende keer wel mee. Die producten leveren input voor de ontwerpkeuzes die wij moeten ma- ken. Nu zou W+B nog de mogelijkheid hebben om eerst de ontwerpkeuzes te maken en dan pas het rapport op te le- veren. En dan heb je er niks meer aan.” Een leermoment voor RWS en W+B. Er is een gesprek geweest waarin RWS haar behoefte aangaf. Vervolgens denkt W+B na over hoe ze daar toch invulling aan kunnen geven, ook al staat het niet in de uitvraag.


Maatwerk


Maris: “Met duurzaamheid in de uit- vraag volg je een proces, een bepaal- de methode. Daarin staan de stappen beschreven die W+B moet volgen. Dat is een vastgelegde route die we sa- men bewandelen. In die stappen kun je maatwerk leveren. Je hebt keuze in partijen die je uitnodigt. Qua inhoud is de variatie bijna oneindig. Elk idee dat bijdraagt aan een duurzame snelweg, kan een goed idee zijn.” Vandaar dat het proces ook strak geregeld is. Kwa- liteit is daardoor voor W+B makkelijker op een hoger niveau te trekken. Maris: “Je weet dat er waardering voor is. Zo wordt W+B wel extra uitgedaagd.”


Proces versus inhoud Er zijn procesafspraken gemaakt in de


52 Nr.1 - 2019 OTAR


uitvraag. Welke stappen worden door- lopen en wanneer wordt welke informa- tie verstrekt? Hoekemeijer: “We moeten een goede analyse doen met elkaar. Er wordt te vaak naar de inhoud gekeken en te weinig naar de organisatie, naar hoe je het aanpakt. Als je eenmaal op het juiste moment de juiste informa- tie betrekt en daar een integraal besluit over neemt, dan is het een goed besluit. Dat besluit hoeft niet altijd 100% duur- zaam te zijn, maar kan ook 10% duur- zaam zijn. Dan is het nog steeds het beste dat je er op dat moment uit kon halen.” Dijcker: “Vanwege het belang van het proces en de hoge duurzaam- heidambitie hebben wij ook besloten om een adviseur duurzaamheid in het projectteam op te nemen, juist om de integrale afweging in het ontwerpproces extra te faciliteren en te borgen.”


Ambities van stakeholders RWS heeft een dubbele doelstelling bin- nen het project A6 Lelystad. Hoeke- meijer: “In de uitvraag gaat het vooral over een zo duurzaam mogelijk wegont- werpproces, volgens de aanpak duur- zaam GWW. Daarnaast hebben wij nog een doelstelling: zo veel mogelijk ruim- te bieden aan ambities en initiatieven van omgevingspartijen. Als team willen wij samen met de omgeving de meest duurzame snelweg van Nederland re- aliseren. Wij willen een extra stap zet- ten ten opzichte van projecten als de A6 Almere en InnovA58, die ook een hele hoge duurzaamheidsambitie hebben. In de omgeving zijn veel andere pro- jecten en initiatieven bezig met duur- zaamheidskansen. Hierin willen we sa- menwerken en de omgevingspartijen de kans geven om hun wensen en initiatie- ven mogelijk te maken.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com