search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Een video over hoe de Breure FPEJ wordt aangebracht is te vinden op rbreure.nl/FPEJ


BREURE FPEJ


BREURE FPEJ, de eerste Nederlandse bitumineuze voegovergang met een bewezen lange levensduur


De Breure FPEJ is de eerste Nederlandse bitumineuze voegovergang met een bewezen lange levensduur van minimaal tien jaar in wegen met de hoogste verkeersintensiteit. In wegen met een lagere verkeersintensiteit kan de levensduur wel 20 jaar bedragen. Dit is mogelijk zonder dat er verankering nodig is in een kunstwerk. Dit is onderschreven door de Rijkswaterstaat middels een vrijgavebrief, hierdoor is de Breure FPEJ in heel het Nederlandse wegennet toepasbaar.


Over de Breure FPEJ De Breure FPEJ is een onverankerde verbeterde bitumineuze voegovergang, welke geschikt is voor alle categorieën wegen. De voegovergang is toepasbaar in onder andere bestaande viaducten, nieuwe viaducten, tunnels, aquaduc- ten, maar ook in bijvoorbeeld parkeer- dekken.


De voegovergang is ontwikkeld in eigen beheer van R. Breure bv, conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat aangaan- de voegovergangen, de RTD 1007-2 en de RTD 1007-4. De op te nemen bewe- gingscapaciteit bedraagt -12,5 millime- ter tot + 25 millimeter, de grootste be- weging momenteel beschikbaar in dit type voegovergang.


Voordelen De voordelen van het toepassen van de Breure FPEJ op een rij: • De geluidsoverlast van de voegover- gang is bijzonder laag waardoor deze goed toegepast kan worden in onder andere het geluidsarme dubbellaags ZOAB.


R. Breure bv IJweg 298


1161 GG Zwanenburg T 023 - 555 1326 www.rbreure.nl


• Geen verankering in het kunstwerk no- dig waardoor de levensduur van het kunstwerk niet wordt aangetast.


• Relatief lage inbouwtijd ten opzich- te van andere typen, wat de overlast door werkzaamheden beperkt.


Een belangrijk onderdeel van de voeg- overgang zijn de gietasfaltrandbalken die aan beide zijden worden toegepast. Bij traditionele voegovergangen is een vaak gezien schadebeeld slecht asfalt rond de voegovergang. Door het toe- passen van gietasfaltrandbalken bij de Breure FPEJ wordt dit voorkomen.


Over R. Breure bv R. Breure bv is een grond-, weg-, en wa- terbouwbedrijf uit Zwanenburg dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een betrouwbare partner in een uiteenlo- pend scala van werkzaamheden. Sinds de oprichting in 1984 is het bedrijf zich onder andere steeds verder gaan speci- aliseren in werkzaamheden aan kunst- werken, wat tot de ontwikkeling van de Breure FPEJ heeft geleid. Daarnaast is R. Breure bv lid van het Platform Voeg- overgangen en Opleggingen (PVO) waar- mee wordt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van voegovergangen.


28 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com