search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
    


“Er zit meer rek in dan je denkt”


De constructieve veiligheid van kunstwerken staat volop in de schijnwerpers. Zeker nu veel objecten hun uiterste houdbaarheidsdatum naderen. Veel beheerders vrezen het simpelweg afkeuren en vervangen op basis van rekenregels. Maar volgens Erik Deuring, adviesgroepmanager Asset Management van ingenieurs- en advies- bureau Antea Group, hoeft dit niet persé de oplossing te zijn.


Wat zijn de pijnpunten voor constructieve veiligheid? “De zorg begint vaak bij het ontbreken van historische data, vooral van oudere objecten. Bijvoorbeeld doordat ontwerpen en tekeningen verloren zijn gegaan door de overdracht van het be- heer van kunstwerken of door interne reorganisaties. Beheer- ders kunnen niet altijd achterhalen hoe een kunstwerk functi- oneel is ontworpen, welke materialen zijn gebruikt en op welke belastingen er ontworpen is. Die kennis is wel nodig om in te schatten waar risico’s liggen, hoe je ze kunt beheersen en te bepalen wat je uiteindelijke vervanging- of renovatieopgave is.”


Voordat je aan de slag kunt, is er vaak nog fl ink wat huiswerk te doen…. “Soms vind je nog ontbrekende informatie in het archief. Maar in veel gevallen moet je naar een kunstwerk toe om het te ont-


leden en te herberekenen. Een middenweg is een risicoanalyse loslaten op je areaal. Dan kun je prioriteren met welke objecten je écht aan de slag moet. Gemeentes als Leusden en Kampen hebben het op deze manier aangepakt.”


Hoeveel rek zit er in oudere kunstwerken? “Het afkeuren van kunstwerken op basis van rekenregels is makkelijk, maar vaak onnodig. Zeker oudere kunstwerken in het onderliggend wegennet zijn robuuster uitgevoerd dan de wer- kelijke belasting vraagt. Ook wanneer een brug niet volledig aan de eurocodes voldoet, kun je toch maatregelen nemen om con- structieve risico’s aantoonbaar naar een acceptabel veiligheids- niveau te krijgen. Denk aan versterking van onderdelen of het toepassen van verkeersbeperkingen. Er zit soms meer rek in dan je denkt.”


Welke rol gaan nieuwe technieken hierin spelen? “Ik heb hoge verwachtingen van sensortechnologie in combina- tie met algoritmes en voorspellende datamodellen. Antea Group en kennisinstituten zijn hier al volop mee bezig. Je kunt alles bemeten en monitoren: scheurvorming, belastingen, materiaal- sterktes. Deze parameters kun je relateren aan omgevingsfacto- ren zoals temperatuur en verkeersintensiteit. Dan weet je exact hoe een kunstwerk ervoor staat en hoe het reageert op z’n om- geving. Je kunt risico’s voorspellen en zien welke maatregelen je kunt nemen. Hierdoor ben je volledig in control.”


Wat zou je beheerders mee willen geven? “Kies voor die planmatige aanpak. Ik weet dat die drempel hoog kan zijn: de opgave waarvoor je staat is arbeids- en kapitaalin- tensief. Toch ben je op de langere termijn beter uit. Je hebt meer grip, voorkomt onnodige risico’s en je investeert slimmer.”


Meer informatie: www.anteagroup.nl


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com