search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gen voor de onderhoudskosten en kwa- liteit .”


Uiteindelijk heeft dit geleid tot twee aan- biedingen op basis van prijs/kwaliteit. Boskalis won de aanbesteding zowel op kwaliteit als op prijs. In de uitvraag was ook de eenzijdige optie opgenomen van een onderhoudstermijn van minimaal 6 jaar, die nog twee keer met 4 jaar ver- lengd kon worden. Het onderhoudscon- tract is uitgewerkt en inmiddels heeft de provincie Zeeland besloten om ook het meerjarig onderhoud door Boskalis uit te laten voeren.


Bijzonderheden bij de realisatie Boskalis is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de Tractaat- weg (Design en Construct). 50% van de werkzaamheden is door MKB-be- drijven uitgevoerd. MKB’s die een bij- drage aan de Tractaatweg hebben ge- leverd zijn o.a.: H4A uit Sas van Gent, Riemens Hoek uit Hoek, Bron Verkeers- voorzieningen uit Geldermalsen, EVS in- frabouw uit Axel en Haringman beton- waren uit Goes. Frank Goossen: “Grote problemen zijn er niet geweest; wel een


HET GROTE VOORDEEL VAN DE OVERHEIDS-BV IS DAT HET ZIJN EIGEN EENVOUDIGE EN SNELLE PROCEDURES KAN HANTEREN


aantal uitdagingen, bijvoorbeeld op zet- tingsgebied door een sterke variatie van de ondergrond. Ook de verkeersfase- ring was complex te noemen, omdat de Tractaatweg beschikbaar moest blijven voor het verkeer en alleen een beperkt aantal nachten en weekenden kon wor- den afgesloten - en dan alleen in be- paalde blokken.” In dit contract is ook oog geweest voor duurzaamheid door de toepassing van bio-based materi- alen. Zo zijn de schrikhekken bij 6 ro- tondes gemaakt van paprikastengels en aardappelzetmeel. Ook de doorgroei- stenen langs een deel van de weg zijn van aardappelzetmeel gemaakt. Het project is zeer soepel verlopen. Met de belangrijke stakeholders, zoals de pro- vincie Zeeland, de gemeente Terneuzen, waterschap Scheldestromen, North Sea Port en Vlaanderen waren prima con- tacten. Frank Goossen: “De Tractaat- weg is een half jaar vóór de oplever-


Feiten en cijfers Voorbereidingen: Verwerven van gronden,


Tractaatweg BV opgericht


start zoektocht naar een aannemer en het verleggen van kabels en leidingen.


Aannemer bekend: Boskalis


2016 De weg in cijfers


800.000 kubieke meters verplaatsen van grond 500.000 kubieke meter aan ophoogmateriaal 100.000 ton asfalt 5.000 4.500


Sas van Gent


kubieke meter beton voor 4 viaducten vierkante meter onderzoek archeologie


2017 20 kilometer berm


40 hectare grond aangekocht 22 kilometer kabels en leidingen 25 kilometer sloot


10 kilometer dubbele rijbaan 9 hectare natuur 6 rotondes 4 viaducten (ongelijkvloerse kruisingen)


Start eerste werkzaam- heden


Informatie- markt in Axel


Slopen viaduct en slaan eerste heipaal


Spoor- wegen gereed


‘Werk in uit- voering’ weg meerdere weekenden dicht


2018


4 faunapassages 2 beveiligde


Sluiskil spoorwegovergangen


1 vleermuizenkelder 1 kilometer aan zichtwal van 5 meter hoog


1 kruising met verkeerslichten Axelse Sassing


De Sassing 2018


Kruising Westdorpe


Grensovergang Nederland- België


Zwartenhoek


Eversgadt 2018


Kruising


Viaduct Spuikreek


Spui


Eerste viaduct gereed


Weg 2x2 open


Afronden werkzaam- heden


Oplevering project


datum opengesteld en de kwaliteit is hoog. Dan mag je als bouwer tevreden zijn.” Thijs Gilde vult aan: “Ondanks dat een project veel impact heeft op de om- geving was er veel draagvlak in de om- geving tijdens de uitvoering. We hebben veel aandacht besteed aan een goede communicatie. Ook hebben we op ver- schillende manieren de omgeving be- trokken bij het project.


Alle gronden,


woningen en een boerderij hebben we uiteindelijk op tijd minnelijk kunnen ver- werven. Als projectteam zijn we er trots op dat we dit project op deze wijze met elkaar hebben gerealiseerd.”


Overheids-bv en samenwerking Het is redelijk uniek dat een overheids- BV opdrachtgever is voor infrastruc- tuurprojecten. Door goede afspraken te maken over “’wat’ en ‘hoe’ kan het project op afstand worden gezet van de lijnorganisatie en de politiek. Binnen de


2019


LEGENDA N423 Zelzate


tractaatweg wegen steden industrie kassen


Nr.1 - 2019 OTAR Axel


Schaal 1:10.000 spoor


water bomen land


natuur struiken


O Nr.1 - 2019TAR


39


N252


N683 N252


Tractaatweg


Tractaatweg


Industrieweg


Langeweg N258


De Platte Kille 2018


Spuikreek 2018


Finlandweg


Tractaatweg


Koegorsstraat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com