search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 1-2019, jaargang 100 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Dock35Marketing,


Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffic AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


AcquiMedia is uitgever van: Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 3


redactioneel


Vertrouwen in de toekomst


In OTAR nr6 van 2018 is met Bouwend Nederland, NL ingenieurs, Rijkswaterstaat en prof. van Weele uitgebreid stil gestaan bij de landelijke vervangingsopgave van ongeveer 4500 bruggen: ‘Bouwagenda vraagt omdenken op alle fronten’. Naast de zorgen die werden geuit, is er ook gesproken over oplossingsrichtingen, zoals standaardisering, modulebouw, als andere samenwerkingsvormen tussen markt en overheid, waarbij kennis en risico’s worden gespreid en flexibiliteit wordt geïntroduceerd.


Op de jaarlijkse InfraTech beurs, die van 15 tot en met 18 januari is gehouden in Ahoy, waren voorbeelden zichtbaar van dit ‘omdenken’. Standaardisering en modulebouw werd zichtbaar in het bouwen van bruggen volgens de IFD methode. IFD staat voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen. Een gestandaardiseerde methode waar interfaces fabrieksmatig worden geproduceerd.


De innovatieprijs van de InfraTech op het gebied van innovatieve samenwerking ging naar het Innovatieatelier, een samenwerking tussen de drie noordelijke provincies, NL ingenieurs en Bouwend Nederland. Succesfactoren in die samenwerkingsvorm waren open vraagstelling, het loslaten van zekerheden en het delen van risico’s en een goede communicatie. Die voorbeelden laten zien hoe de Nederlandse infrawereld anticipeert op alle uitdagingen die op ons afkomen, zoals de energietransitie, de circulaire economie en de klimaatdiscussie. Dat geeft vertrouwen dat de grote vervangingsopgave ook succesvol zal worden uitgevoerd. Dat vertrouwen wordt nog eens vergroot door de zeer interessante artikelen in deze editie van OTAR over het functioneel sturen op renovatie en vervanging, de componenten voor de slimste sluis ter wereld en de toepassing van hout en biobased producten in een duurzame samenleving.


Veel leesplezier gewenst.


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com