search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
 


   


Salverda Bouw en Schagen Infra passen duurzame en geluids- arme voegovergangen toe op bruggen en viaducten in de vorm van de Silent Joint®. Bij deze bitumineuze voegovergang zorgen spiraalveren voor een gelijkmatige verdeling van de spanning tussen de hoekprofielen. Hierdoor is het aanhechtingsvlak span- ningsvrij en wordt schade voorkomen in het hechtvlak tussen het asfalt en de voegovergang. De afmetingen van de voegover- gang verschillen van 500 tot en met 1000 millimeter. De mees- te kunstwerken in Nederland hebben niet zo’n grote overspan- ning, daarom wordt voornamelijk type 500 ingebouwd.


D


e Silent Joint® 500 is gevali- deerd door Rijkswaterstaat. Dit houdt in dat Rijkswaterstaat


een officiële erkenning geeft voor het toepassen van de Silent Joint® 500 en dat het product voldoet aan de eisen uit de RTD1007-2. Hierdoor hoeft het va- lidatietraject van de voegovergang niet


30 Nr.1 - 2019 OTAR


meer per project doorlopen te worden. Ook wordt er aangesloten op de ac- ceptatieprocedure die van toepassing is voor de validatie van ‘niet-standaard producten’ van het steunpunt Wegen en Geotechniek van Rijkswaterstaat. De Si- lent Joint 500® verkrijgt deze status ook op de MeerKeuzeMatrix (MKM), ontwik-


keld door het Platform Voegovergan- gen en Opleggingen (PVO). De MKM is een hulpmiddel dat met name door con- structeurs en ervaren werkvoorberei- ders wordt gebruikt om een selectie te kunnen maken van voegovergangen die passen bij de afmetingen en optredende bewegingen van een kunstwerk.


Bestand tegen vervormingen De Silent Joint® wordt ingebouwd on- der licentie van het Zwitserse bedrijf RSAG Reparatur- und Sanierungstech- nik AG. Uit testen van Rijkswaterstaat blijkt dat de de voegovergang zeer goed bestand is tegen vervormingen. De ge- middelde levensduur van een gewone bitumineuze voegovergang bedraagt drie tot vijf jaar, terwijl het omliggende asfalt wel tien jaar meegaat. De ervaring met de Silent Joint® is dat deze circa drie keer langer meegaat dan een ge- wone bitumineuze voegovergang. De toepassing ervan voorkomt dan ook hoge onderhoudskosten en verkeers- stremmingen. Sinds 2006 is er ruim 4 ki- lometer aan Silent Joint® voegovergan- gen ingebouwd in 94 objecten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com