search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hout  biobased producten   duurzame  


De GWW-sector is van oudsher een sector die georiënteerd is op het gebruik van beton en staal. De maatschappelijke aandacht voor een duurzame leefomgeving is gebaat bij innovatieve op- lossingen op het gebied van klimaat, energie en circulaire eco- nomie. In feite draait het daarbij om de CO2-balans, oftewel de hoeveelheid koolstof die vrijkomt in onze leefomgeving. Hout en biobased producten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om de CO2-uitstoot te beperken. In dit inter- view met Jeroen Nagel, adviseur Circulaire Economie GWW en Antoine Giezen projectleider Natuurlijk Kapitaal, allebei werk- zaam voor Rijkswaterstaat (RWS), gaat het over de hernieuwde belangstelling voor hout en de mogelijkheden voor toepassing van hernieuwbare grondstoffen (biobased). Tekst: Jos van Maarschalkerweerd


44 Nr.1 - 2019 OTAR


H


out en biobased als bouwmate- riaal Jeroen Nagel: “Op de In- fraTech zijn onlangs de resul-


taten gepresenteerd van de verkenning naar de potentie die hout- en biobased producten hebben als mogelijk alter- natief voor traditionele producten zo- als beton en staal. De houtketen is een belangrijke economische sector in Ne- derland en hout wordt in het algemeen gezien als een uitstekend (bouw)mate- riaal. Het is dan ook zonde dat hout in de GWW niet meer wordt toegepast.” Antoine Giezen: “Hout kan een belang- rijke bijdrage leveren aan de klimaat- doelstellingen en de circulaire econo- mie. Hout heeft de unieke eigenschap dat het in de groeifase CO2 opneemt en dat het bij de toepassing ten opzich- te van traditionele materialen CO2 be- spaart, zeker als je hout niet verbrandt en dus CO2 voor langere tijd opslaat.” Onderzoek naar de ecologische impact van de productgroepen als geleiderails, portalen, fi etsbruggen en damwanden laten grote verschillen zien tussen mate- rialen, waarbij hout heel positief scoort. Een positieve ontwikkeling, die de keu-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com