search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Prefab uitvoering Een deel van de voegconstructie wordt in de werkplaats gemaakt en in een pre- fab uitvoering ingebouwd. Het geprefa- briceerde geheel van hoeklijnen, spiraal- veren en bitumenvulling, de kern van de Silent Joint®, wordt naar het werk ver- voerd, ingebouwd en afgegoten. Hier- door is het inbouwen van de voegover- gang minder afhankelijk van het weer en wordt er meer dan de helft bespaard op de reguliere inbouwtijd. De snellere inbouw geeft minder kosten en levert minder hinder op voor het verkeer.


A10 West Amsterdam In de zomer van 2017 brachten Salverda Bouw en Schagen Infra ruim driehon- derd meter Silent Joint® aan in de A10 West bij Amsterdam. Tussen de Haar- lemmerweg en knooppunt De Nieuwe Meer werden alle voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten vernieuwd. In slechts negentien dagen werden de werkzaamheden uitgevoerd.


Eigenschappen


De Silent Joint® kent een aantal unieke eigenschappen: • Voeg is blijvend zeer geluidsarm; • Levensduur is zeer lang; • Kan hoge dilataties opnemen (tot 100 mm);


• Comfortabele overgang met het aan- sluitende asfalt;


• Onbeperkte inbouwlengtes; • Eenvoudige en snelle reconstructie van een eventueel te vernieuwen dek- laag;


• Kortere verkeersstremmingen door prefab uitvoering (snel te monteren en te gebruiken).


Silent Joint Flex® De ontwikkelingen van de Silent Joint® gaan steeds verder. In juli 2018 is de eerste Silent Joint Flex® aangebracht: een nieuwe variant die niet gevuld is met rubber-bitumen, maar met een kunststof die bestaat uit polyurethaan. Hiervan is een hoge kwaliteit gewaarborgd. Het kunststof bindmiddel van de voegover- gang wordt koud aangebracht. Er ont- staat geen stof en rook én de inbouw- snelheid is hoger dan bij de traditionele Silent Joint®. Het nieuwe viaduct in Ter Apel ter plaatse van de N391 en N366 had de primeur en is voorzien van 25 meter Silent Joint Flex®. De Silent Joint Flex® is ten opzichte van de traditione- le Silent Joint® nog beter bestand tegen optredende belastingen en is ontwik- keld om bij hoge verkeersbelasting gro- tere dilataties op te nemen. De afmeting van de nieuwe voegovergang is ‘slanker’ door het nieuw ontwikkelde bindmid- del. De ontwerplevensduur van de Silent Joint Flex® is vergelijkbaar met stalen voegovergangen. De Silent Joint-voeg- overgangen zijn herkenbaar voor weg- gebruikers. Sinds het najaar van 2015 worden ze gemarkeerd met een rode cir- kel met daarin een witte ‘S’.


Meer informatie: www.schageninfra.nl


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com