search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Evaluatie van deze proef Het MWW-team en Movares zijn tevre- den over het resultaat van de proef. De proef beantwoordt aan de vooraf gestel- de drie doelen, namelijk: het bundelen van kennis, het communiceren met alle stakeholders en het vastleggen van ont- werpkeuzen. De kennis is gebundeld in de parametermatrix en het 3D-model. Met behulp van het 3D-model, de ani- matie en de prints is met iedereen te communiceren over deze constructie, van techneut tot wethouder. Door de 3D-beelden en animatie is het uit te leg- gen waarom de constructie zo is. Door het parametrische model zijn aanpassin- gen snel te verwerken en te beoordelen.


Een mogelijke volgende stap is het toe- passen in een contract en in de uitvoering.


Jan Dirk van Duijvenbode, Gerard Krooshoop en Patrick Hendriks 8 februari 2019


Tabel 1 - Bouwdelen en implementatie Nummer Bouwdeel


1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Beschermpaal Buispaal Bolder


Wrijfschort


Wrijfschort met haalkom Geleiding


Contragewicht Drijfkist


Frame wrijfschort Paalbeugel Looppad


Ladderruimte Ladderschort Ladderbeugels Bebording


Camerasysteem Verlichting Leuning


Verbindingsbrug


x x


x


x x x


x x


x x


x x x x


Ruimte reservering Verdere detaillering


x x


x


x x


Niet toegepast


Tabel 2 Parametermatrix


Stil uit de animatie van Movares. De animatie is te zien op: https://vimeo. com/293424709


20 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com