search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
      


“De koudwatervrees   NLCS   verdwenen”


Al tijdens het sollicitatiegesprek van Pim Damkot, een kleine twee jaar geleden, kwam de NLCS ter sprake. En niet zonder re- den: korte tijd later stapte Pims nieuwe werkgever, Waterschap Rivierenland, over op de Nederlandse CAD Standaard. De imple- mentatie ging gestroomlijnd, en inmiddels ondervinden de te- kenaars er dagelijks de voordelen van.


O


p het moment dat Pim zijn contract bij Waterschap Rivie- renland tekende, als vakspe- cialist civiel en bouwkunde, had hij al ruime ervaring met de NLCS. Zijn vo- rige werkgever, Royal HaskoningDHV, had de tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouwsector namelijk al eerder geadopteerd. “De teamleider met wie ik mijn sollicitatiegesprek had, bleek een groot voorstander van de NLCS”, vertelt Pim. “En terecht, want de NLCS biedt enorm veel mogelijkheden. De grootste is de uniformiteit: we tekenen allemaal volgens dezelfde standaard: in- tern en extern.”


48 Nr.1 - 2019 OTAR


NLCS biedt eenduidigheid Viola van Lier is adviseur informatiema- nagement bij Waterschap Rivierenland. Ook zij ervaarde direct de voordelen van de NLCS. “Eenduidigheid is wat we als organisatie graag wilden, en de NLCS biedt dat. Het is ideaal om met z’n allen één standaard te gebruiken. Je voor- komt fouten en je werkt effi ciënter, om maar eens wat voordelen te noemen. Voorheen moest je eerst goed uitzoe- ken wat de tekenaar met zijn ontwerp bedoelde. Of: je dácht te weten wat hij bedoelde, maar later bleek het toch an- ders te zijn. Dat is met de NLCS verle- den tijd.”


Bedrijfsbrede acceptatie Eenmaal om, zette Waterschap Rivie- renland resoluut koers richting een be- drijfsbrede acceptatie van de NLCS. Er werd een team opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakdiscipli- nes Bouwkunde & Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek en de afdeling Weg- en Waterbouw. “Met z’n drieën zijn we vraagbaak en beheren we bijvoorbeeld de NLCS-bibliotheek”, legt Pim uit. “Die voorziet in veel basissymbolen, maar we werken daarnaast graag met eigen objecten en symbolen. Voor dijkpalen, pijlschalen, keerwanden … noem maar op. We gebruiken zelfs objecten met het logo van het waterschap erop. Zo werk je via de NLCS uniform, maar kun je niettemin je eigen identiteit behouden.” Viola: “We hebben in de loop der tijd onze eigen templates ontwikkeld, waar- in we een heleboel zaken standaard hebben verwerkt. Metadata, kaders, te- kenschalen… het zit er allemaal in. Dat bespaart opnieuw veel tijd. We noemen het ook wel NLCS+: je neemt al bij de start van je ontwerp een voorsprong in tijd.”


Stuw Papendrecht Realisatie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com