search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuwste  duurzame flexibele voegovergang


Voegovergangsconstructies vervullen vaak, zo niet altijd, hun functies onder extreme omstandigheden. Naast hun primai- re functies, het creëren van een duurzame, veilige, waterdich- te overgang naast het accommoderen van alle optredende ver- plaatsingen en rotaties, worden hun secundaire functies steeds belangrijker. Comfort, hinderbeperking, onderhoudbaarheid, beschikbaarheid en vervangbaarheid zijn belangrijke overwe- gingen bij het kiezen van de optimale oplossing.


ontwikkeling om aan de hoogste eisen te voldoen. Deze complexe en bijzon- dere systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de meest intensieve pres- tatietesten, waaronder verplaatsings- capaciteit, slijtage, vibraties, vermoei- ing en seismische belasting. Een goed voorbeeld van zo’n ingenieus com- plex systeem is de TENSA®MODULAR LR23-LS van de Queensferry Crossing met geluidsreducerende sinusplaten in het rijvlak en een volledig fl exibel en snel (de)monteerbaar geluidsabsorbe- rend systeem aan de onderzijde.


A 26 Nr.1 - 2019 OTAR


an de ene kant van het spec- trum zijn de grote voegover- gangsconstructies continu in


Klein volume, groot aantal Hoewel deze constructies en de brug- gen die zij verbinden tot onze verbeel- ding spreken, is hun aandeel in de markt relatief klein. Er is echter een on- gekend aantal kunstwerken die oplos- singen vereisen voor veel kleinere ver- plaatsingen. Vooral in Nederland, waar


we een enorm aantal kunstwerken met relatief korte overspanningen kennen en aanzienlijk minder kunstwerken met grote overspanningen. Voor deze kunst- werken kunnen de eisen zelfs hoger zijn als het gaat om duurzaamheid, onder- houdbaarheid, beschikbaarheid, com- fort en overlast.


“mageba heeft dit jaren geleden inge- zien en heeft daarom ingezet op een ontwikkeling die heeft geleid tot de TENSA®Polyflex Advanced”, zegt Ni- culin Meng CEO van mageba SA. Voor deze kunstwerken waren er eigenlijk slechts twee oplossingen: bitumineu- ze voegovergangen voor verplaatsin- gen tot 30 mm of stalen enkelvoudige voegovergangen voor verplaatsingen tot 100 mm. Waar de stalen enkelvou- dige voegovergangen zijn ontworpen om te voldoen aan de zeer veeleisen- de Nederlandse normen op het gebied van duurzaamheid, behoeven ze perio- diek onderhoud en vergen aanzienlijke inspanningen bij vervanging. De bitumi- neuze voegovergangen presteren zeer goed als het gaat om comfort, onder- houdbaarheid en overlast, maar hebben in de praktijk bewezen niet de gewens- te duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren en tonen vaak al na enkele jaren schades en lekkages.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com