search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Aansluiten op BIM Een ander voordeel van de NLCS is voor Pim en Viola de mogelijkheid om extra informatie in je tekening op te ne- men. “Daarmee sluiten we aan op de BIM-werkwijze, waar we in de toekomst mogelijk bij aan willen sluiten. BIM is een containerbegrip, dat veel verder gaat dan een 3D-bouwmodel. We voor- zien vrijwel alle NLCS-tekeningen van meta-informatie, zoals projectafspra- ken, typeringen, niveaus van detailin- formatie, integraties van GIS-pakketten, enzovoorts. De NLCS is een prima stan- daard om je BIM-ambities mee te ver- wezenlijken. Niet voor niets is het be- heer van de NLCS overgenomen door het BIM Loket.”


Goede ondersteuning


Om goed conform de NLCS te kunnen werken, maakt Waterschap Rivieren- land gebruik van InfraCAD. “We wilden de NLCS continuïteit geven. Daar hoort professionele ondersteuning bij”, vindt Viola. Pim legt uit dat InfraCAD aan alle wensen voldoet. “InfraCAD is overzich- telijk, zit logisch in elkaar en heeft een heldere structuur. Een paar keer oefe- nen is in principe genoeg om er zelf- standig mee te kunnen werken. En anders is er altijd nog de digitale hand- leiding, én de actieve community van de mensen van CAD Accent, de produ- cent van de software. Het aantal handi- ge functies in InfraCAD is groot. Neem alleen al zoiets als het toepassen van de NLCS in al je tekeningen, maar ook


Stuw Papendrecht Ontwerp zijde grasland


staalmathekwerk v.v. waaiers en puntenkam, thermisch verzinkt Heras Pallas light o.g. hoogte 1.80m


hekwerk bevestigen middels staanderflens aan rand deksloof


0.00mNAP stuwconstructie v.v. kantelstuw en pompput


bruggetje houten dek


Verharding grasbetonsteen (33.5m2) t.b.v. kroosvuil en toegang stuw


tijdelijke afdamming t.b.v. bouwkuip lengte: +- 10m


tijdelijke overkluizing watergang maken m.b.v. pontons


inrit t.b.v. beheer en onderhoud stuw totaal opp. : 59m2


bouwhekken t.b.v. afscherming werkterrein


betomat toepassen


betomat aanbrengen


aankomstroute materieel v.v. rijplaten over 180 meter


SCHAAL 1 :


ballenlijn 7.70m spannen tussen 2 thermisch verzinkte palen (lengte 2.5m)


Bouwhekken plaatsen t.b.v. afscherming werkterrein


Tijdelijke watergang (bypass) van +-27m maken t.b.v. peilregulering; uitgekomen grond naast insteek watergang opslaan. Diepte waterbodem +- 1m-mv


Overzichtskaart 500


SCHAAL 1 :


peilopnemer + droogloop beveiliging pomp, signaalkabels door ingestorte mantelbuis. Doorvoer maken in putwand t.b.v. beschermbuis ∅160mm


Lichtmast monteren aan putwand, voeding via ingestorte mantelbuis


peilopnemer, signaalkabel door ingestorte mantelbuis


4 meter beschoeiing aanbrengen


stalen buispaal ∅356mm, lengte 12m aanbrengen onder pompput in sparing


aardingsplaat 4 aansluitingen


betomatten in werk dichtsmeren met beton


zijde grasland


stuwwang - krooshek: 0.40m peilschaal op peilschaalhouder


sparingsbreedte: 3.15m 0.80m 1.10m 0.60m 0.95m


klaphek maken van leuningwerk 0.60m breedte.


laag deel deksloof: 0.71m


aardingsplaat 1 aansluiting


staalmathekwerk v.v. waaiers en puntenkam, thermisch verzinkt


breedte lage deksloof: 3.28m


4 meter beschoeiing aanbrengen


4 meter beschoeiing aanbrengen


grijze GVK-roosters breedte stuwklep: 3.00m


aardingsplaat 2 aansluitingen peilopnemer v.v. peilschaal


breedte verhoogde deksloof: 6.11m


stalen buispaal ∅356mm lengte 15m aanbrengen en koppelen aan betonput


steenmatrassen (betomat): 8.20m 0.25m trede


4 meter beschoeiing aanbrengen


lengte stalen damwand: 10.60m breedte deksloof: 10.55m


Bovenaanzicht stuwconstructie 100


SCHAAL 1 :


ballenlijn 7.70m spannen tussen 2 thermisch verzinkte palen (lengte 2.5m)


trede: 0.25m


sparing maken in damwand t.b.v. doorvoer leiding


leuningwerk: 0.70m 0.91m lage deksloof lengte betomat: 4.00m


Aanzicht C-C' 100


SCHAAL 1 :


Info m.b.t. kleurstelling: · Schakelkast, aumakast en pompbehuizing RAL 7035 · Grijze kunststof (GVK) looproosters · Stuwklep RVS · Stalen damwand donker grijs / zwart Thermisch verzinkt: - -


leuningwerk en hoge hekwerk leidingwerk pomp en lichtmast


069615 KGM Papendrecht


Ontwerp nieuwe gemaal-/stuwconstructie Ontwerp


Postadres: postbus 599 4000 AN, Tiel


Bezoekadres:


De Blomboogerd 1 4003 AN, Tiel


tel: (0344) 64 90 90


110680 A3


1 1:500 / 1:100


28-03-2018 DO


2


ADJ PID


1.1 www.infracad.nl


Meer informatie: Nr.1 - 2019 OTAR


O Nr.1 - 2019TAR 49 lengte betomat: 4.00m


stalen buispaal (∅356mm) 12m lengte aanbrengen, koppelen aan damwand in het werk


put uitw. : 2.25m put inw. :1.85m


1.00m kast: 1.20m 0.05m


aardingsplaat 2 aansluitingen +-2 meter beschoeiing aanbrengen


3x doorvoer putwand maken: 1x ∅50mm + 2x ∅80mm Aansluiting nuts:


3x RVS-buis opbouw aanbrengen: - - -


1x ∅63 t.b.v. pomp 1x ∅40 t.b.v. peilopnemer zijde park


1x ∅63mm (elektra) + 1 x ∅ 40mm (data) 1x ∅63 t.b.v. auma


tijdelijke afdamming t.b.v. bouwkuip lengte: +- 12m


Beschoeiing tijdelijk opbreken en naderhand herstellen aan beide zijden bypass


beschoeiing:


KLP RapidRetain combi-paal 0.60x2.10m ∅11/8 x 2.60m lengte i.c.m. KLP RapidRetain paneel o.g.


stalen buispaal ∅356mm lengte 12m aanbrengen v.v. nokken t.b.v. plaatsing pompput


Aanzicht B-B' 100


SCHAAL 1 : Lichtmast 2.5m hoog; monteren aan putwand


Besturingskast afmeting: 0.60m*1.20m*1.20m (lxbxh)


buis ∅160mm t.b.v. peilopnemer en droogloopbeveiliging


stalen hoekprofiel t.b.v. steun voor besturingskast


Doorvoer maken in putwand t.b.v. beschermbuis ∅160mm (peilopnemer + droogloopbeveiliging) middels 2x bochtstuk 45°


beschoeiing combi-palen i.c.m. panelen bovenrand beschoeiing: -1.70mNAP


winterpeil: -2.25mNAP zomerpeil: -2.15mNAP


waterbodem: -3.07mNAP bodemhoogte pompput: -3.31mNAP


-3.21mNAP 52.0°


1.58m 0.65m 0.20m uitslag klep: 1.22m 0.07m buis ∅160mm t.b.v. peilopnemer


wormwielkast W86 i=64 FFM stuk lengte: 0.80m


Thermisch verzinkte paal (lengte 2.5m) t.b.v. ballenlijn; hoogte ballenlijn -1.95mNAP


max. te keren hoogte stuwklep: -1.65mNAP bovenrand beschoeiing: -1.70mNAP streefpeil: -1.92mNAP


In het werk pompput aanstorten aan damwand / deksloof hydraulische drempel: -2.90mNAP waterbodem: -3.15mNAP


betonsloof 300mm * 600mm in het werk storten breedte Larsson 703 damwand: 0.40m


breedte GVK-rooster: 1.79m Pomp: VOPO ZG-300


hekwerk in leuningwerk breedte deksloof: 0.60m


Peilschaal op houders (-1.70 tot -2.70mNAP)


inw. put: 2.30m 4.25m breedte waterbodem: 8.20m


Aanzicht A-A' 100


zijde park lage deksloof: 0.91m


aardingsplaat 4 aansluitingen Pomp: VOPO ZG-300


3x mantelbuis aanbrengen: - - -


1x ∅63 t.b.v. auma 1x ∅63 t.b.v. pomp


1x ∅40 t.b.v. peilopnemer -1.25mNAP -1.25mNAP -1.43mNAP -1.65mNAP


krooshek - wang kantelstuw: 0.30m


breedte sparing: 3.15m hydraulische drempel: -2.90mNAP -3.11mNAP


breedte aan- storting: 0.56m


0.06m 3.75m 3.95m betomat toepassen


en ged. opvullen met beton, zie bovenaanzicht


3.28m waterbodemhoogte: -3.21mNAP beschoeiing:


KLP RapidRetain combi-paal 0.60x2.10m ∅11/8 x 2.60m lengte i.c.m. KLP RapidRetain paneel o.g.


-1.65mNAP 0.80m


trede 0.25m


lengte hoge deksloof: 6.11m Auma type


SA07.6/S2-30/400VAC/45rpm leuningwerk: 3.90m


lage deksloof: 3.28m


staalmathekwerk v.v. waaiers en puntenkam, thermisch verzinkt Heras Pallas light o.g.


hekwerk bevestigen middels staanderflens aan rand deksloof


maaiveld aanwerken tot hoogte deksloof -1.73mNAP


zomerpeil: -2.15mNAP winterpeil: -2.25mNAP


zijde grasland 3.27m 3.75m Breedte damwand: 10.60m 2.06m 1.46m aardingsplaat 1 aansluiting beschoeiing:


KLP RapidRetain combi-paal 0.60x2.10m ∅11/8 x 2.60m lengte i.c.m. KLP RapidRetain paneel o.g.


maaiveld aanwerken tot hoogte deksloof -1.73mNAP


-1.25mNAP -1.43mNAP -1.65mNAP stuwklepbreedte: 3.00m hydraulische drempel: -2.90mNAP -1.65mNAP beschoeiing:


KLP RapidRetain combi-paal 0.60x2.10m ∅11/8 x 2.60m lengte i.c.m. KLP RapidRetain paneel o.g.


uitstroom v.v. terugslagklep


stalen buispaal ∅356mm lengte 15m v.v. nokken t.b.v. plaatsing pompput aanbrengen ∅356mm lengte 15m en aan damwand koppelen


Gegarandeerd succes


Pim besluit: “De NLCS is voor veel par- tijen al common sense, overheden heb- ben het aanleveren van ontwerpen in NLCS-formaat zelfs al verplicht gesteld. Ik denk dat op den duur iedereen over- stapt, ook de kleinere projectbureaus. En waarom ook niet? Het is niet zo dat het per se anders móet, maar het kán anders. Beter. Als dat besef er eenmaal is, gaat de NLCS gegarandeerd succes opleveren.”


maximale klepstand: -1.65mNAP streefpeil: -1.92mNAP


totale breedte damwandconstructie: 10.70m


beschermbuis peilopn. v.v. peilschaal (-2.20 tot -1.70mNAP)


wormwielkast W86 i=64


stuw in sponning


Auma type SA07.6/S2-30/ 400VAC/45rpm


aardingsplaat 2 aansluitingen


Lichtmast 2.5m hoog; monteren aan putwand Pomp: VOPO ZG-300


besturingskast 1.20m x 0.60m x 1.20m (lxbxh)


beschermbuis peilopnemer + droogloopbeveiliging pomp beschermbuis peilopnemer


zijde park


Pim Damkot en Alex de Jong bespreken het ontwerp van een stuw


Waterschap Rivierenland ‘Het rivierengebied is een van de mooiste gebieden van Nederland’, vindt men bij Waterschap Rivierenland. Deze organisatie zorgt in dat gebied voor schoon, voldoende water, veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Daarnaast beheert het waterschap polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Waterschap Rivierenland hanteert in alles wat ze doet haar drie belangrijke kernwaarden: bekwaam, betrokken en betrouwbaar.


NLCS De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructu- reerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.


het aanbrengen van hoogtematen, het inladen van KLIC-meldingen, het in het goede formaat verwerken van BGT-in- formatie, enzovoorts.”


Breed draagvlak Een breed draagvlak is volgens Pim en Viola een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle integratie van de NLCS. Viola: “Daarom hebben we ook teamleiders en projectleiders meegeno-


men in de overleggen. Je moet name- lijk wél ruimte creëren om met de NLCS te gaan werken. In de waan van de dag kan dat nog wel eens lastig zijn. Maar je zult zien: als je als organisatie het oe- fenen met de NLCS faciliteert, verdien je die investering in tijd snel terug. Als je daarnaast blijft uitleggen waaróm de NLCS een verrijking van je organisatie is, verdwijnt de koudwatervrees snel ge- noeg. We leven in een wereld die steeds datagedrevener is, we wisselen met zijn allen meer en meer informatie uit. De NLCS is een middel om daar structuur in aan te brengen.”


2.00m


B


A'


B' A


C'


C


steenmatrassen: 4.00m


bestorting: 4.00m


0.60m breedte deksloof 0.40m breedte damwand hekwerk: 1.75m


0.22m 1.22m


lengte krooshek: 1.65m


0.40m


bordes t.b.v.


put uitw.: 2.25m put inw. : 2.05m


breedte deksloof: 0.60m besturingskast: 0.50m


A = 0.17m


puthoogte: 2.06m 1.56m 1.25m


1.76m


Leuningwerkhoogte krooshek: 0.90m


Leuningwerkhoogte: 1.10m hoogte: 1.10m


0.30m


leuningwerk t.p.v. krooshek: 0.90m


0.40m


0.30m


0.14m 1.36m 0.30m 0.30m 0.40m


leuningwerk: 1.10m hoogte: 0.90m


0.20m 0.20m


Locatie netwerk: L:\Project2\TPR\P-WS\2526 Waterplan Papendrecht - renovatie hevelstuw\E Ontwerp\CAD ontwerp\Kaderblad.dwg


hoekverdraaiing van: 22.5°


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com