search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tractaataatweg BV zijn er korte besluitvormingslijnen en snelle procedures gericht op ‘best for project’. Dit vormt de basis voor een goede samenwerking. Het D&C-con- tract en de systeemgerichte contractbeheersing ver- schilt niet van andere projecten. Wel hebben Tractaat- weg BV en Boskalis veel aandacht geschonken aan de gezamenlijke uitvoering van het project, vanuit ieders expertise, zonder verantwoordelijkheden van elkaar over te nemen. Het credo was dan ook: ’jullie probleem is ons probleem’. Voorbeelden daarvan zijn de inzet van toe- zichthouders, de projectkantoren die met elkaar waren verbonden, de contacten die vaak persoonlijk plaats- vonden (en niet via de e-mail) en de gezamenlijke lunch. Thijs Gilde: “Door een tactische keuze van het espres- soapparaat bij de tussendeur van beide kantoren werd er dagelijks bijgepraat. Dit geeft een directe betrokken- heid en kwaliteitsissues worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. Dat heeft ertoe geleid dat de oplevering zonder restpunten heeft plaats gevonden.” De geslaag- de samenwerking bij het project Tractaatweg is het re- sultaat van twee partijen die het project vanuit een ge- zamenlijk belang hebben benaderd. Een daadkrachtige BV met korte en snelle procedures faciliteerde deze sa- menwerking.


 


   


Specialist in:


• Rioolreconstructies • Wegreconstructies • Grondverzet • Kunstwerken


• Oeverwerk en beschoeiingen • Persleidingen • Baggeren


• Natuur en landschapsinrichtingen • Cultuurtechniek


EVS bv Infrabouw Eversdam 2 b.vanschilt@evsbv.nl


4554LH +31-630861340 0180-317050 Westdorpe www.EVSbv.nl


DÉ VERBINDENDE VAKBEURS VOOR DE RIOLERINGSBRANCHE


BESTEL UW


GRATIS TICKET MET CODE 71957217


19, 20 & 21 MAART 2019 EVENEMENTENHAL GORINCHEM


Rio19_190x135_adv_RioVakdgn.indd 7 40 Nr.1 - 2019 OTAR


OPENINGSTIJDEN: 10:00 – 18:00 UUR


WWW.RIOLERINGSVAKDAGEN.NL 30/01/2019 15:16


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com