search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RVV-bebording    specialistenwerk


De levering en plaatsing van de RVV verkeers- borden voor het project ‘Verbreding Tractaat- weg’ is door Boskalis uitbesteed aan Bron Ver- keersvoorzieningen. Hetzelfde bedrijf had ook al de bebording verzorgd van het project Sloe- weg fase 1 op Zuid-Beveland. Directeur Piet Bron vertelt over de aanpak van het project Tractaatweg.


B


ron: “Wij hadden gelijk het gevoel dat dit een prachtig project zou worden, mits we als onderaannemer onze zaken goed op orde zouden hebben. Dus toen Bron


Verkeersvoorzieningen de bebordingsopdracht kreeg voor het project ‘Verbreding Tractaatweg’ is intern direct een goede werkvoorbereiding gestart. Het werken voor een aannemer als Boskalis op dit project voelde als een enorme waardering van ons werk op Sloeweg fase 1.”


RVV-bebording en bewegwijzering Piet Bron realiseert zich dat er veel verwacht wordt van zijn be- drijf, als plaatser van vaste bebording. “Aan de hand van tekeningen en bestek zijn alle RVV-borden met bijbehorende afmetingen uitgezocht”, zo vertelt hij. “en na goedkeuring door Boskalis is alles door ons geleverd. De plaat- sing moet natuurlijk worden uitgevoerd conform de richtlijn over zaken als maatvoering van hectometerborden, plaatsingshoogte en de afstand vanaf de rijbaan.” Daarnaast vond intensieve af- stemming met Boskalis plaats over de werkplanning. Bron: “Dat was onze grootste uitdaging. Die uitdaging én de ervaren waar-


dering werd alleen maar groter toen ons gevraagd werd om ook de bewegwijzering te plaatsen. Maar we weten wat we kunnen, en Bron Verkeersvoorzieningen is ook deze opdracht met ver- trouwen tegemoet gegaan. Het unieke in dit project is dat voor openstelling van ieder wegvak ook alle defi nitieve bewegwijze- ring geplaatst was. Vaak wordt dat pas later gedaan en staat er gedurende enkele maanden tijdelijke bebording. Ook deze plaatsing is nauwkeuring afgestemd met de projectleiding.”


Assetmanagement met OVEVO Directeur Piet Bron leidt zijn bedrijf zo, dat samenwerking met Bron Verkeersvoorzieningen voor elke partner een keuze voor kwaliteit is. “Door de enorme kennis en ervaring die wij met onze monteurs en partners opgebouwd hebben, kunnen wij be- drijven voorzien van ieder soort wegmeubilair als bebording, portalen, verkeerstellers, parkmeubilair en industriebewegwij- zering”, zo stelt hij. “En we voeren tevens het onderhoud uit. Recent hebben wij een eigen inventarisatie- en onderhouds- programma laten ‘bouwen’, waarmee wij de staat van onder- houd van alle wegmeubilair voor wegbeheerders in kaart kun- nen brengen.


Omdat er simpelweg geen betaalbaar en passend bestaand programma te vinden was, hebben wij besloten om zelf het pro- gramma OVEVO te ontwikkelen. OVEVO staat voor Onderhoud VErkeersVOorzieingen. Het staat in de kinderschoenen, maar het systeem was direct in de testperiode al een groot succes.”


Inmiddels heeft Bron Verkeersvoorzieningen de eerste twee op- drachten binnen voor inventarisatie en outputrapportage van bewegwijzering met OVEVO. Bron: “Het eerste jaar zal OVEVO alleen door onszelf gebruikt gaan worden; daarna overwegen we om het ook beschikbaar te stellen voor derden.”


Meer informatie: www.bronverkeer.nl


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com