search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
  


Overheids-BV   samenwerkingsvorm?


Op 31 oktober 2018 is de N62 Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen opengesteld door de gedeputeerde van de provincie Zeeland. Daarmee is de N62, die loopt vanaf Goes, het havengebied van Vlissingen-Oost, de Westerscheldeoeververbinding tot aan de Belgische grens bijna voltooid. Kenmerkend aan het project is de uitvoering onder de vlag van een overheids-BV en de openstel- ling, die een half jaar voor de formele opleveringsdatum van 19 april 2019 heeft plaatsgevonden. Een interview met de bedrijfs- leider van Boskalis Frank Goossen en de general manager van de Tractaatweg BV Thijs Gilde over de bijzonderheden van deze sa- menwerking. Tekst: Jos van Maarschalkerweerd en Henk van de Laak


D


e Tractaatweg is de verbinding tussen de N61 ten zuiden van Terneuzen en de R4 bij Zelzate.


De weg is onderdeel van de Provinciale weg N62, die als regionale stroomweg een belangrijke noord-zuidverbinding vormt in de provincie Zeeland. De N62 loopt van autosnelweg A58 nabij Goes, via het havengebied Vlissingen-Oost en de Westerscheldetunnel naar Terneuzen en vervolgens naar de Belgische grens waar hij overgaat in de R4 richting Gent. Uit de verkeersstatistieken blijkt dat de route A4, A58 en de N62 een alterna- tief voor de A16 is geworden voor het (vracht)verkeer tussen de Rotterdamse haven, Antwerpen, Gent en Zeebrugge.


Het project Tractaatweg Thijs Gilde: “De capaciteit van de Tractaatweg was vóór de reconstructie maximaal benut. Dat komt door de toe- name van het verkeer sinds de komst van de Westerscheldetunnel. In de toe- komst neemt het verkeer naar verwach- ting nog meer toe door de economische


36 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com