search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN


Maxime Verhagen Nieuw elan


Drie dagen lang heb ik me verwonderd op de InfraTech, in Ahoy Rotter- dam. Ik had daar een heel vol schema. Na de bekendmaking van de win- naars van de innovatieprijs die ik samen met verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen mocht doen, heb ik geluncht met de Duitse minister van verkeer van Nordrhein Westfalen en heb ik een bijeenkomst bijgewoond over de infrastructuur in die Duitse deelstaat. Ook heb ik de presentatie van het MKB Convenant van de Gemeente Rotterdam in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer bezocht. Kortom, intensieve dagen, waar- in ik op veel verschillende podia heb gestaan en waar ik veel gesprekken heb gevoerd. Deze dagen geven echter enorm veel energie.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Het viel mij op dat de sfeer op de beurs bijzonder goed was. Twee jaar geleden was de stemming ook goed, maar het was merkbaar dat het beter gaat met de economie en dat de bedrijven daar ook van profite- ren, soms wat meer en soms wat minder. De infrasector bruist en laat de grauwsluier van de crisis steeds meer achter zich.


De stands waren groter en veelal ontbrak het lage plafond, waardoor de stands ook opener werden en meer transparantie uitstraalden. Ik heb een aantal stands van onze Bouwend Nederland-lidbedrijven bezocht en wat me daar eens te meer opviel waren de vele slimme innovaties die ik zag. En het gemak waarmee er over die vondsten gesproken wordt. Ik zag asfalt waar stukjes autoband in verwerkt zijn. Het asfalt wordt er stiller door en de gebruikte banden krijgen zo een tweede leven. Het klinkt zo logisch, maar toch…


Ook zag ik op een stand een explosief liggen. Toen ik mijn verbazing daarover uitsprak, vertelde de vertegenwoordiger van het bedrijf me dat ze, omdat ze in de betonaanleg en bodemverbetering actief zijn, met eni- ge regelmaat nog explosieven in de grond vinden en dus een tak hebben opgezet om deze op professionele en veilige wijze op te ruimen. Klinkt ook logisch, nietwaar?


De vindingrijkheid van de vele ondernemers in de infrasector is onge- kend. En het enthousiasme in de sector is ook enorm. Het is mooi om te zien dat deze kwaliteiten ook steeds meer door opdrachtgevers wordt gezien én wordt benut. Het MKB-convenant van Rotterdam is daar een mooi voorbeeld van. De gemeente laat de markt daar meedenken over projecten, nog voordat ze aanbesteed worden. Het resultaat is een betere vraag, en daarna een beter product voor een eerlijke prijs. Iedereen heeft daar baat bij! Wat mij betreft nemen meer gemeenten voorbeeld aan dit Rotterdamse model.


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com