search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Rotondes Tractaatweg verbeteren doorstroming verkeer


De verbreding van de Zeeuws-Vlaamse Tractaatweg (N62) moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer én een vlotte ver- keersafhandeling. Maar liefst zes rotondes zijn aangelegd op de vier nieuwe ongelijkvloerse kruisingen. De viaducten vervangen de kruis- punten met stoplichten, waardoor er geen be- lemmering meer is voor het verkeer op de weg en de doorstroming verbeterd wordt. De firma Haringman Betonwaren uit Goes heeft als leve- rancier van het rotonde-concept diverse bestra- tingsmaterialen voor deze rotondes geleverd.


D


e werkzaamheden maken deel uit van de verbreding van de Tractaatweg naar twee keer twee rijstroken, waar sinds 2017 aan gewerkt wordt. De N62 is een belangrijke weg tussen de zeehavens en de industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen. De verbreding moet bij- dragen aan een betere bereikbaarheid en een veiligere afwik- keling van het toenemende verkeer dat er is sinds de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel.


Rotonde-concept


Vier ongelijkvloerse kruisingen zijn er aangelegd op plek- ken waar de Tractaatweg andere wegen kruist. Viaducten of bruggen zorgen dat het verkeer ongehinderd door kan rijden. Rotondes aan de ongelijkvloerse kruisingen Axelse Sassing (N686) bij Axel, Zwartehoek (N258) aan de Eversdam en de Langeweg en Molenverkorting (N683) bij Westdorpe verbete- ren de verkeersdoorstroming.


De fi rma Haringman Betonwaren heeft een totaaloplossing geleverd voor de in totaal zes rotondes. Producten zoals stootblokken, RWS-banden, grasbetontegels, betonbanden en het rode Hydroblock®


dragen bij aan de verkeersveiligheid


op de rotondes. Door het verkeerd aansnijden van bochten door het wegverkeer ontstaan vaak diepe kuilen in de berm. Met het plaatsen van grasbetontegels bij de op- en afritten van de rotonde is een natuurlijke, veilige wegverbreding ge- creëerd, waardoor deze kuilen niet meer kunnen ontstaan. Grasbetontegels, banden, stootblokken en o.a. biggenruggen zijn ook leverbaar met refl ecterende steenslag (Luxovit), deze oplossing vergroot op duurzame wijze de verkeerveiligheid.


Overrijdbaar


Dagelijks maakt zwaar verkeer gebruik van deze rotondes. De middeneilanden zijn daarom voorzien van het Hydroblock® Door de vorm en sterkte van het Hydroblock®


. veroorzaakt


zwaar verkeer, tot en met verkeersklasse 60, geen schade aan het verhoogde plateau. Er ontstaat een verhoogd overrijdbaar gedeelte, wat leidt tot een lagere gemiddelde snelheid. Deze oplossing is reeds succesvol toegepast op diverse Zeeuwse rotondes, waaronder ‘uitbreiding Sloeweg met aansluiting op Westerscheldetunnel’, ‘Yerseke aansluiting met A58 afslag Kruiningen’, diverse rotondes in de Gemeente Goes en de ‘N61 Zeeuws Vlaanderen’. De blokken op de middeneilanden zijn met aardvochtig beton ingewassen voor een onkruidvrij resultaat.


Als regionale ondernemer is Haringman Betonwaren trots dat ze haar steentje bij heeft mogen dragen aan dit mooie pro- ject. Antoine Thoen, commercieel directeur Haringman Beton- waren, Bleijko Betonwaren, Fassaert Beton: “Wat betreft de planning is de realisatie van deze rotondes perfect verlopen. Dankzij haar ruime ervaring met eventueel machinaal plaatsen vanaf de vrachtwagen verliep de aanleg van de Hydroblock® door Haringman Betonwaren snel en vakkundig. Het resultaat was een direct overrijdbare rotonde.”


Meer informatie: www.haringman-beton.nl 42 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com