search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ADVERTORIAL


                                                                                                   





There’s    


Lignine In dit asfaltmengsel is 50% van de bitumen vervangen door lignine. Lignine is een zogenaamde ‘houtstof’, die zorgt voor stevigheid bij bomen en planten. Het komt vrij bij verschillen- de industriële processen, zoals bij de productie van cellulose voor papier. Momenteel wordt het overgrote deel ervan ver- brand bij gebrek aan een betere benutting. De eigenschap- pen van deze natuurlijke grondstof is een kans voor de we- genbouw.


Lagere CO2-uitstoot


Het gebruik van lignine als bindmiddel biedt voordelen bij het productieproces van asfalt. Zo wordt Bio-asfalt bij een lage- re temperatuur geproduceerd en is er sprake van 20% min- der CO2 uitstoot. Ook de weggebruikers en omgeving kunnen de voordelen ervaren. Bio-asfalt heeft namelijk een lagere ge- luidsproductie. Kortom, de H4A-weg naar een duurzame sa- menleving. Ook die van u?


Totaalpakket Al sinds 1968 produceert H4A asfalt voor diverse opdrachtge- vers in haar eigen asfaltcentrale. Zo ook in opdracht van Bos- kalis voor de verdubbeling van de Tractaatweg, waar H4A een deel van het asfalt voor heeft geleverd en aangebracht. Naast het produceren van asfalt is H4A actief op het gebied van: Bouw, Groen, Industrie, Asfalt, Windenergie, Wegen, Lei- dingen, Markeringen en Transport. De kracht van H4A is de veelzijdigheid en het combineren van de werkzaamheden van deze verschillende disciplines. Door deze krachtenbundeling is H4A een breed georiënteerd bedrijf dat fl exibel inzetbaar is en talrijke projecten en situaties full-service aan kan bieden. Het uitbesteden aan zoveel mogelijk disciplines op één adres geeft opdrachtgevers het voordeel met korte lijnen te kunnen werken. Dit betekent voor de opdrachtgever: effi ciëntie, slag- vaardigheid en kostenbesparing. Het leveren van dit totaal- pakket maakt H4A uniek.


Meer informatie: www.h4a.nl Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com