search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuwe regelgeving moet kwaliteit voegovergangen en opleggingen verhogen


Voegovergangen en opleggingen. Qua volume wellicht niet de meest indrukwekkende elementen in het beheer- en onder- houdspakket. Maar wel twee essentiële onderdelen voor de con- structieve en verkeersveiligheid die bij onachtzaamheid een veelvoud van hun waarde vergen om eventuele gevolgschade te herstellen. Duurzaamheid is een issue, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. “Als je met hoge kwaliteit de levensduur verlengt, is dat ook een flinke besparing.” Tekst: Wilma Schreiber


I


n de basis moeten voegovergangen bestand zijn tegen bewegingen van het kunstwerk, zonder dat er scha-


de ontstaat en moeten ze zorgen voor een veilige overgang van voertuigen. Daarnaast mogen ze ook niet te veel la- waai maken als voertuigen eroverheen rijden. Bovendien moeten ze waterdicht zijn om de onderliggende constructie te beschermen tegen schadelijke effecten van (dooizouthoudend) water. Tot slot moeten ze deze functies gedurende een lange periode, tien tot veertig jaar, kun- nen vervullen. “Deze eisen liggen vast in onze eigen regelgeving, RTD1007- 2. De primaire functie – als verbinding van weg en kunstwerk beweging moge-


Nieuwe generatie voegovergangen met gietasfalt randbalken. 22 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com