This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen Hueting en Biersteker bij lezing in Verzetsmuseum Amsterdam


Op donderdag 21 januari organiseerde het Verzetsmuseum in Amsterdam de eerste van een viertal lezingenseries in het kader van de in samenwerking met het NIOD georganiseerde tentoonstelling De koloniale oorlog 1945-1949. Gewenst en ongewenst beeld (zie ook Checkpoint 9-2015). De tentoonstel- ling geeft aan hoe de beeldvorming werd gemanipuleerd in de Nederlandse pers en is vooral gebaseerd op het werk van onderzoeker Louis Sweers, die talrijke gecensureerde foto’s op wist te duiken. Bij deze eerste lezing, die voorgezeten werd door Ad van Liempt, waren aanwezig veteraan Henk Biersteker, oud-marinevoorlichter, destijds ingedeeld bij het Korps Mariniers, en de bekende veteraan Joop Hueting. Ze keken beiden terug op hun rol in het verdrongen beeld van het gebruikte geweld in Indië en hun rol bij de openbaring, dan wel ontkenning daarvan. In 1968 sprak Hueting, nadat hij gepromoveerd was in de psychologie, er als eerste over in het VARA-programma Achter het Nieuws en zou Neder- land op zijn grondvesten doen schudden. Bedreigingen van woedende veteranen zorgden ervoor dat hij met zijn gezin gedwongen was onder te duiken. Destijds in Indië had hij er zelf niet over durven schrijven om zijn familie niet ongerust te maken. Biersteker schreef er wel over in zijn brieven naar zijn familie, maar in de artikelen die hij destijds publiceerde, repte hij er met geen woord over. Hij had hier een rol in die hij achteraf zeer betreurt. Een belangrijke conclusie van de


Joop Hueting (l) met Ad van Liempt. Foto: Karin Stroo


middag was dat ook het kader destijds er niet tegen opgewas- sen was om de misdragingen en misdaden te voorkomen. Het besef dat ook Nederlanders ertoe in staat zijn, moet ertoe lei- den dat we er altijd op voorbereid zijn dat het, net als in elke oorlog, weer kan gebeuren. Dan is deze discussie zeker niet zinloos, luidde de conclusie. Checkpoint zal in het novem- bernummer aandacht besteden aan de geschiedenis van de dekolonisatieoorlog. (GA)


Claim 120 Libanonveteranen


Een groep van 120 Libanonveteranen heeft zich verenigd en gaat gezamenlijk een claim neerleggen bij Defensie van 15 miljoen euro. Dat lieten hun advocaten Vincent Dolderman en Michael Ruperti weten. De veteranen kregen na hun uit- zending naar Libanon last van PTSS en vinden dat Defensie onvoldoende nazorg heeft geboden. Deze claim volgt op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat Defensie de zorgplicht heeft geschonden van Libanonveteraan Christian Kriznaric (zie Check Up 1-2016). De advocaten hebben Defen- sie opgeroepen met een regeling voor de veteranen te komen, zodat een jarenlange ‘juridische uitputtingsslag’ voorkomen wordt. “Wij willen voorkomen dat deze mensen allemaal individueel hun gelijk voor de rechter moeten halen. Deze mensen kunnen dat niet aan”, zeggen ze tegen de NOS. Defen- sie heeft laten weten dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Naar aanleiding van de recente berichten hierover heeft de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren met steun van onder meer politieplatform VMHP opgeroepen tot een ‘nationaal fonds ereschulden’. Daarop zou Defensie-, politie-, ambulance- en brandweerpersoneel met klachten aanspraak moeten kunnen maken. Dit fonds moet voorkomen dat de schulduitkeringen drukken op de operationele capaciteiten. (LvD)


Nieuwe locatie Veteraneninloophuis Arnhem


Het Ontmoetingscentrum Veteranen Inloophuis Arnhem is verhuisd. In het nieuwe pand, gebouw H01 op het voor- malige KEMA-terrein, heeft het inloophuis de beschik- king over vijf noodkamers voor crisisopvang (waaronder één gezinskamer), twee cursusruimtes, twee spreekka- mers, twee vergaderruimtes en een grote bedrijfskantine c.q. feestlocatie. Het merendeel van de ruimtes kan door derden worden gehuurd. Secretaris Jeroen Ekkelenkamp laat weten dat de stichting de bedrijfskantine zal open- stellen voor de werknemers van de andere bedrijven op het KEMA-terrein. De verhuizing was noodzakelijk door de verkoop per 1 maart 2016 van de oude locatie, de Hersteld Apostolische Kerk in het centrum van de stad (zieMeetingpoint 10-2015). Het nieuwe adres van het OC Veteraneninloophuis is: Utrechtseweg 310, gebouw H01, 6812 AR Arnhem. (MW)


www.veteraneninloophuis-arnhem.nl


maart 2016


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65