This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Overzicht websites EU-missies


Op internet is vanzelfsprekend informatie te vinden over het thema van dit nummer, maar een portal over missies in EU-verband ontbreekt. De redactie kon er weinig lijn in ontdekken. Daarom hieronder een overzicht van websites van een aantal EU-missies waaraan Nederland deelneemt, een korte beschrijving daarvan en natuurlijk een link naar de betreffende website.


Atalanta Defensie zet voor de kust van Somalië een marineschip en beveiligings- teams in tegen piraterij. Sinds 2012 is het aantal gekaapte schepen in de Golf van Aden en het Somalisch Bassin sterk gedaald. Bestrijding van piraterij blijft nodig. Deelname aan de EU-missie Atalanta loopt in elk geval tot eind 2016. Met onder meer training van het leger helpt Nederland ook de veilig- heid en stabiliteit in Somalië zelf te verbeteren. Meer informatie over Ata- lanta vind je via de link hierboven en op deze website.


Door: Wim van den Burg D


e Europese Unie (EU) heeft in de loop der jaren haar eigen buiten- land- en veiligheids-


beleid ontwikkeld, waardoor zij nu op het wereldtoneel met één stem kan spreken. Samen hebben de 28 EU-lidstaten veel meer macht en invloed dan elk apart. Een belang- rijke doelstelling van de EU is om wereldwijd de vrede en veiligheid te bevorderen. De EU organiseert daarom vredesmissies in staten die zijn of worden getroffen door oorlog. De EU heeft echter geen permanent leger. De deelnemende landen leve- ren troepen en materieel wanneer dat nodig is. Dit kan zijn voor vre- deshandhaving, crisisbeheersing en humanitaire opdrachten. Om snel te kunnen reageren, beschikt de EU over gevechtsgroepen van elk onge- veer 1.500 man. Er staan steeds twee gevechtsgroepen stand-by.


EULEX De missie bevordert de stabiliteit in Kosovo door het bestuurlijk apparaat, politie, justitie en douane te ondersteunen. In totaal maken tweeduizend mensen uit verschillende EU-landen deel uit van deze missie. Nederland heeft ongeveer vijftien militairen voor EULEX in Kosovo, het merendeel marechaussees. De Nederlandse bijdrage bestaat ook nog uit personeel van de politie en uit specialisten van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.


EUTMS Nederland neemt deel aan deze trainingsmissie van de Europese Unie in Somalië. Nederlanders trainen specialisten van het Nationale Somalische Leger, adviseren leden van het Somalische ministerie van Defensie en werken op het hoofdkwartier van de EUTMS. Aan de missie nemen naast Nederland tien andere Europese landen deel. De Nederlanders opereren vanuit de hoofdstad Mogadishu.


Althea Er werken nog drie Nederlandse militairen voor de European Union Force Althea. De Europese missie helpt Bosnië-Herzegovina bij het handhaven van een veilige omgeving. Ook ondersteunt ze de zelfredzaamheid van de Bosnische strijdkrachten. De Nederlandse militairen maken deel uit van de Capacity Building and Training Division en werken als adviseur voor de Bosnische krijgsmacht.


EUMAM Nederland levert twee militairen aan de European Union Military Advisory Mission in de Centraal Afrikaanse Republiek. Zij assisteren bij de opbouw van een goed functionerend veiligheidsapparaat op het gebied van politie, justitie en defensie. De missie telt zestig functies. Het gaat daarbij onder meer om adviseurs, de bezetting van een veldhospitaal en een snelle reactiemacht.


EUTM Er is één Nederlandse militair toegevoegd aan de Europese trainingsmissie voor Mali. De missie helpt Malinese veiligheidstroepen op te leiden en te hervormen.


maart 2016 65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65